**** Svi tjedni svete 2022. godine  ****

 

 

13. NEDJELJA KROZ GODINU

(26. lipnja)

 

 

PONEDJELJAK (27. 06.) Ćiril Aleksandrijski

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (28. 06.) Irenej Lionski

HODOŠAN u 18,00 V Rok, Marija, Pavao, Justina, Marija Sabol  (H)

 

SRIJEDA (29. 06.) PETAR I PAVAO, Svetkovina

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Petar Jurilj, obitelj Branilović, Agneza Tomašić

HODOŠAN u 9,00 V Filip Bergovec, g. (H)

(Petrov novčić: Sva milostinja sa svetih misa ide na tu nakanu)

 

ČETVRTAK (30. 06.) Rimski Prvomučenici

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Marija Strnišćak i obitelj (Č)

 

PETAK (01. 07.) Aron PRVI PETAK

HODOŠAN u 18,00 V Stjepan Švec, roditelji Švec i Kuhanec

ISPOVIJED: KROZ TJEDAN ILI NA MARIJI BISTRICI

 

SUBOTA (02. 07.) Liberat PRVA SUBOTA

CIJELA ŽUPA u 5,30 HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU

ŽUPNA CRKVA u 17,30 V Ilija i Slavica Ivanić (ZG)

Krštenja: Ema Žvorc (SJ), Sofija Matić (Č), Lukas Vrzan (T)

 

NEDJELJA (03. 07.) 14. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Gabrijel i Katarina Jančec, roditelji Hegeduš i Jančec (T)

HODOŠAN u 9,30 V Marija, g.,Florijan Novak, rod. Novak i Krznar

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

 

HODOČAŠĆA:

BISTRICA: Subota, 02. 07. u 5,30 sati (70 kuna)

TRSAT: Petak, 05. 08. u 3,30 sati (150 kuna)