**** Svi tjedni svete 2022. godine  ****

 

 

23. NEDJELJA KROZ GODINU

(4. rujna)

 

PONEDJELJAK (05. 09.) Majka Terezija

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Željko Purić, g. (T)

 

UTORAK (06. 09.) Zaharija

HODOŠAN u 18,00 V Luka Purić, Marija, Matija Horvat, Luka Lesar

 

SRIJEDA (07. 09.) Marko Križevčanin (Zaštitnik Biskupije)

VARAŽDIN u 16,30 SUSRET SVEĆENIKA

KATEDRALA u 18,00 SVEČANA SVETA MISA

 

ČETVRTAK (08. 09.) MALA GOSPA (Prošt. M. Subotica)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Mario Jančec i ob., ob. Marčec, Mikec, Meglić, Dragoje (DP-ZG)   

P. CENTAR u 19,00 SASTANAK: Ekonomsko i Pastoralno vijeće

 

PETAK (09. 09.) Petar Claver

HODOŠAN u 18,00 V Marija, Đuro, Jelena Zrna, rod. i braća Bengez, Slavica Vagaj (30) (H) 

PRELOG u 18,00 SUSRET MLADIH (Bjelovar)

 

SUBOTA (10. 09.) Nikola Toletinski

HODOŠAN u 17,00 Vjenčanje: Luka Knezović i Kristina Lajtman

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Nikola Kolarić, g., Đuro Vidović (30) (DH) 

 

NEDJELJA (11. 09.) 24. KROZ GODINU

ZAZIV DUHA SVETOGA ZA NOVU ŠKOLSKU GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Franjo Novak, rod.,braća, Elizabeta Mlinarec

HODOŠAN u 9,30 V Mijo Kovač, g. i ob., ob. Čemerika (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA MISA I ZAZIV DUHA SVETOGA  

(Pozivam: djecu, roditelje, učitelje, sve skupa)