**** Svi tjedni svete 2022. godine  ****

 

28. NEDJELJA KROZ GODINU

(9. listopada)

 

PONEDJELJAK (10. 10.) Franjo Borgia (Sastanak Varaždin)

TURČIŠĆE u 17,00 Misa i Listopadska pobožnost

PALINOVEC u 18,00 V Angela, Ivan Marciuš, rod., rod. Kuhanec, Franciska Matić, Ivan Mesarek i obitelj

 

UTORAK (11. 10.) Ivan XXIII., papa

D. HRAŠĆAN u 17,00 Misa i Listopadska pobožnost

HODOŠAN u 18,00 V Elizabeta, Pavao, Ivan, Rozalija Šmit, rod. Sabol

 

SRIJEDA (12. 10.) Serafin

D. PUSTAKOVEC u 18,00 V Marija, g., Franjo Vidović, ob. Zelenić, ob. Jančec,   Markač, Tomo Kramar (DP-Č)

 

ČETVRTAK (13. 10.) Teofil

ČEHOVEC u 18,00 V Dragutin, Marija, Vinko, Katarina Blažeka, Benedikt, Zlata Blažeka (Č)

 

PETAK (14. 10.) Kalist I, papa

HODOŠAN u 18,00 V Dragutin, Josip Hađikan, rod. Hađikan, Meglić

 

SUBOTA (15. 10.) Terezija Avilska

ŽUPNA CRKVA u 15,30 Krštenje: Elena Lončarić (Graz)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Ljubica Koprivec, g., ob. Branilović, Koprivec

 

NEDJELJA (16. 10.) 29. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Ivan Baranašić, Marija, Josip Vuk (SJ)

HODOŠAN u 9,30 V Franjo Purić, g., Marija, Drago, Josip, Đuro Novak

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

P. CENTAR u 17,00  POLAZAK NA HODOČAŠĆE U RIM

(Biti najkasnije u 16,30 ispred Pastoralnog centra)