**** Svi tjedni svete 2022. godine  ****

 

30. NEDJELJA KROZ GODINU

(23. listopada)

 

PONEDJELJAK (24. 10.) Antun M. Clareti

TURČIŠĆE u 17,00 Misa i Listopadska pobožnost

PALINOVEC u 18,00 V Ob. Novak, Rošanić, brat Stjepan, ob. Tomašek, Predrag Vlahek (P-T)

 

UTORAK (25. 10.) Katarina Kotromanić

DONJI HRAŠĆAN u 17,00 Misa i Listopadska pobožnost

HODOŠAN u 18,00 V Ob. i rod. Belovari, Matej Ružić, Dražen Blagus, g., Vladimir Blažinčić i rod. (H-DP)

 

SRIJEDA (26. 10.) Dimitrije Srijemski

DONJI PUSTAKOVEC u 18,00 V Kata Kramar, g. (DP)

 

ČETVRTAK (27. 10.) Sabina

ČEHOVEC u 18,00 V Magdalena Kivač, g., ob., braća, ob. Poredoš, Purić, Matić

 

PETAK (28. 10.) Šimun i Juda Tadej

HODOŠAN u 18,00 V Franjo Blagus, g.,Milka Branilović, g., Katarina,g., Slavko Biber i ob., ob. Postrašija (H)

 

SUBOTA (29. 10.) Donat

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Leonard Kolarić (DH)

 

NEDJELJA (30. 10.) PROŠTENJE TURČIŠĆE (Krist Kralj)

TURČIŠĆE u 8,00 V Milka Janković, ob. Sanjković, Slava Novak, g., obitelj Baranašić i Halić (T)

ŽUPNA CRKVA u 9,30 V Franjo, g., ob. Čavlek, Đuro Kavran (SJ-DR)  

TURČIŠĆE u 11,00 SVEČANA SVETA MISA