**** Svi tjedni svete 2022. godine  ****

 

33. NEDJELJA KROZ GODINU

(13. studenoga)

 

PONEDJELJAK (14. 11.) Nikola Tavelić

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Dragutin, Katarina, Tomo Kramar (Č)

 

UTORAK (15. 11.) Albert Veliki

HODOŠAN u 16,30 V Katarina Blagus, sprovodna

HODOŠAN u 17,00 V Terezija, g., Franjo, Ivan Kovačić (H)

 

SRIJEDA (16. 11.) Margareta Škotska

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Nikola Kolarić, g., rod.,rod. Krivak (DH-DR)

 

ČETVRTAK (17. 11.) Elizabeta Ugarska

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Angela, g., Ivan Marciuš, rod.,rod. Kuhanec (P), Ivan Vasle (30), roditelji, Barbara

 

PETAK (18. 11.) Posveta bazilika Sv. Petra i Sv. Pavla

SPOMEN SJEĆANJE NA VUKOVAR 

ŽUPNA CRKVA u 7,30 MISA: Za sve žive i pokojne branitelje

 

SUBOTA (19. 11.) Janja Praška

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Josip Pavlic, g., rod., rod. Jurčec, Ivan, g., ob. Vlahek, Kocijan, Furdi (DH)

Krštenje: Magdalena Sabol (P), Dominik Meglić Slaviček (CIR)

 

NEDJELJA (20. 11.) KRIST KRALJ

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Ivan, Marija Serc, Ljubica Vuk (DH-H)

HODOŠAN u 9,30 V Dragica, Marija, Mijo, Andrija Sabol, obitelj i roditelji Sabol, Vlahek, Katarina (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA  

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

(RODITELJSKI SASTANAK: Firmanici i Prvopričesnici)