**** Svi tjedni svete 2023. godine  ****

 

 

4. NEDJELJA KROZ GODINU

(29. siječnja)

 

PONEDJELJAK (30. 01.) Martina

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Dragutin Špilek, g., ob. Špilek (T)

 

UTORAK (31. 01.) Ivan Bosco

HODOŠAN u 17,00 V Marija Kovač, g., rod. Kovač i Vlahek (H)

 

SRIJEDA (01. 02.) Brigita

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Ignac, Dragica Krčmar i obitelj (T) Marija Novak (30) (DH)

 

ČETVRTAK (02. 02.) SVIJEĆNICA (omotati svijeće)

HODOŠAN u 16,00 V Ivan, g., ob. Zrna, Čemerika (H)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Katarina, g., Ivan Kelemenić

 

PETAK (03. 02.) Sveti Blaž (Blagoslov grla i jabuka)

PRVI PETAK: Ispovijed kroz cijeli tjedan prije misa

HODOŠAN u 16,00 V Vladimir, Franjo, Marija Blagus, Slavko, Franciska Pintar, Josip Vadlja, Mario Cestar (H)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Terezija Novak, g., Ljiljana Novosel, obitelj Novosel i Premuš (DRŽ-BEL)

 

SUBOTA (04. 02.) Andrija Corsini PRVA SUBOTA

P. CENTAR u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

P. CENTAR u 9,30 Vjeronauk: Prvopričesnici

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Vjenčanje: Igor Jezernik i Leonarda Ivković

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Antun, Marija Tišljarić, ob, ob. Božek (Č)

 

NEDJELJA (05. 02.) 5. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Nevenka, g., Emilija, g., Josip Mihac, Stjepan Vincek (Č)

HODOŠAN u 9,30 V Anđelko, g., Klara, Josip, Antun, Terezija Matošić 

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA