**** Svi tjedni svete 2023. godine  ****

 

 

DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

(5. ožujka)

 

PONEDJELJAK (06. 03.) Marcijan

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (07. 03.) Perpetua i Felicita

HODOŠAN u 17,00 V Stjepan Vuk, g. (H)

 

SRIJEDA (08. 03.) Ivan od Boga

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Marko, Jelena, Josip Jančec (DP)

 

ČETVRTAK (09. 03.) Franciska Rimska

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Nada Horvatić,Marija, Rudolf Zadravec (SJ)

 

PETAK (10. 03.) Emil

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

HODOŠAN u 16,30 KRIŽNI PUT 17,00 V Marija, Franjo Branilović, Lovro Baranašić, g.,rod.,rod. Mlinarić (H)

P. CENTAR u 18,30 SASTANAK PASTORALNOG VIJEĆA

 

SUBOTA (11. 03.) Kandid

P. CENTAR u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

P. CENTAR u 9,30 Vjeronauk: Prvopričesnici

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Antun, g., Katarina, Ivan Rodi, obitelj Vadlja i Kolačko (DH)

 

NEDJELJA (12. 03.) 3. KORIZMENA (Milostinja za BiH)

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Nikola, Agneza, Đuro, Monika Baranašić, rod., braća (P)

HODOŠAN u 9,30 V Roza, g., Gregor, Franjo Blagus (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT (Roditelji i djeca 5. i 6. razreda)