**** Svi tjedni svete 2023. godine  ****

 

 

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

(19. ožujka)

­­­­

PONEDJELJAK (20. 03.) Dionizije

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (21. 03.) Kristijan

HODOŠAN u 16,30 KRIŽNI PUT 17,00 V Vladimir, Franjo, Marija Blagus, Slavko, Franciska Pintar, Josip Vadlja, Mario Cestar

 

SRIJEDA (22. 03.) Oktavijan

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Agneza Čonka, g., ob. Vagaj, Herlić (DP)

 

ČETVRTAK (23. 03.) Oton (Ispovijed Podturen 17-18)

DOM HODOŠAN u 10,30 ISPOVIJED I MISA

 

PETAK (24. 03.) Katarina Švedska(Ispovijed Sv. Marija 17-18)

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

 

SUBOTA (25. 03.) Blagovijest, Svetkovina

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Matija Zelenić, g., Agata Zadravec (30) (P)

ŽUPNA CRKVA u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

ŽUPNA CRKVA u 9,30 Vjeronauk: Prvopričesnici (do 10,30)

TURČIŠĆE u 14,30 PETA POSTAJA: Križnog puta mladih biskupije

(Pozivam mještane Turčišća kod kapele na zajedničku molitvu) Zvoniti

 

NEDJELJA (26. 03.) PETA KORIZMENA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Viktor, Slavko, Marija Jurčec, rod., Mijo, Julijana, Pavao, Marija Kolarić i rod. (P-DH)

HODOŠAN u 9,30 V Ivica, Marija, Ivan Blagus, rod. Blagus, Purić

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 12,00 POČETAK VELIKOG KRIŽNOG PUTA

(Biciklima u svim sedam sela župe. Dvije postaje kod Kapela i zvoniti)