**** Svi tjedni svete 2023. godine  ****

 

 

ČETVRTA USKRSNA NEDJELJA

(30. travnja)

 

PONEDJELJAK (01. 05.) Josip Radnik

ŽUPNA CRKVA u 7,30 MISA: Za sve radnike u čast Sv. Josipa

 

UTORAK (02. 05.) Atanazije

D. HRAŠĆAN u 17,00 Misa i Svibanjska pobožnost

HODOŠAN u 18,00 V Zlatko, Franciska Purić, Ljudevit, Jelena Hursa (H)

 

SRIJEDA (03. 05.) Filip i Jakov(Križevo: Sv. Križ, Misa:10,30)

D. PUSTAKOVEC u 18,00 V Filip Blagus, obitelj Blagus, Štampar, Kocijan, Borović, Ivan Blagus, g., Katarina, Ivan Zelenić

 

ČETVRTAK (04. 05.) Florijan

ČEHOVEC u 18,00 VMilka, g., Juraj Kramar i obitelj, Pavao Vagaj i obitelj, obitelj Pintarić (Č)

ŽUPNA CRKVA u 19,00 MISA: Za sve žive i pokojne vatrogasce

(Vatrogasci iz cijele naše župe i vatrogasci iz D. Kraljevca i Goričana)

 

PETAK (05. 05.) Maksim PRVI PETAK

ŽUPNA CRKVA

u 16,00 Vjenčanje: Boris Smolek i Sabrina Kežman

Krštenje: Mura Smolek iz Hodošana

HODOŠAN u 17,00 Vjenčanje: Stjepan Požgaj i Ana Zrna

 

SUBOTA (06. 05.) Dominik Savio PRVA SUBOTA

ŽUPNA CRKVA u 9,00 Vjeronauk: Prvopričesnici (haljinice)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Stjepan, Marija Branilović, g. (SJ)

Krštenje: Lara Lacković iz Čehovca

 

NEDJELJA (07. 05.) PETA USKKRSNA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V  Đuro Frančić i roditelji, obitelj Brodarić, Nada Markač (SJ-GO)

HODOŠAN u 9,30 V Marija, Florijan Novak, ob. Novak, Krznar (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 17,00 MARIJINI OBROCI U MOLITVI I PJESMI

(Humanitarni susret zborova za školovanje siromašne djece u Africi)