**** Svi tjedni svete 2023. godine  ****

 

 

SEDMA USKRSNA NEDJELJA

(21. svibnja)

 

PONEDJELJAK (22. 05.) Rita

TURČIŠĆE u 17,00 Misa i Svibanjska pobožnost

PALINOVEC u 18,00 VZlatko Horvat, g., Josip Horvat, g.

 

UTORAK (23. 05.) Deziderije

D. HRAŠĆAN u 17,00 Misa i Svibanjska pobožnost

HODOŠAN u 18,00 V Željko Jurčan, rod., Katarina, Leonard Naranđa

 

SRIJEDA (24. 05.) Marija Pomoćnica

D. PUSTAKOVEC u 18,00 V Mario Jančec i obitelj, obitelj Marčec, Mikec, Meglić (DP)

 

ČETVRTAK (25. 05.) Beda Časni

ČEHOVEC u 18,00 V Vladimir Kivač, roditelji, braća, Josip, Agneza, Josip, Đuro i Marija Bađari

 

PETAK (26. 05.) Filip Neri

HODOŠAN u 18,00 V Bartol, Magdalena Vidović, Katarina, g., Lovro, Ivan Purić, Milka i Mijo Naranđa (H)

 

SUBOTA (27. 05.) Augustin Kanterberijski

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Krštenje: Matej Šprajc (GZ)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Vjenčanje:Ivan Kancijan i Barbara Hegeduš

ŽUPNA CRKVA u 18,30 V Kata Naranđa (30) (ČK)

Krštenje: Dora Baranašić (DP)

 

NEDJELJA (28. 05.) DUHOVI

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Ivan, g.,Antun, Katarina Rodi, Valent, Marija, Franjo Barić i obitelj Barić (DH)

HODOŠAN u 9,30 V Tomo Kuhanec, g., roditelji Zrna, August, Marija, Zlatko Lovrenčić (H-MB)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA