**** Svi tjedni svete 2023. godine  ****

 

 

13. NEDJELJA KROZ GODINU

(2. srpnja)

 

PONEDJELJAK (03. 07.) Toma, apostol

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Marija, Andrija Čavlek, rod., bra. (SJ)

 

UTORAK (04. 07.) Elizabeta Portugalska

HODOŠAN u 18,00 V Drago Mesarić (30) (H)

 

SRIJEDA (05. 07.) Ćiril i Metod

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Slavica Kos, g., Marija, Josip Ivković (DP)

 

ČETVRTAK (06. 07.) Marija Goretti

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Josip i Jelena Purić, Terezija Beti, Ana Purić, Ivan Mihac (Č)  

 

PETAK (07. 07.) Vilibard PRVI PETAK

(Ispovijed na Bistrici ili na trodnevnici Škapularskoj)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Vjenčanje: Paolo Novak i Laura Pintar

 

SUBOTA (08. 07.) Akvila i Priscila

CIJELA ŽUPA u 5,30 HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Ob. Branilović, Andročec, Zlata Zrna (30)

 

NEDJELJA (09. 07.) 14. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Katarina, Gabrijel Jančec i rod. Jančec, Hegeduš, Milka Molnar (T-SJ)

HODOŠAN u 9,30 V Franjo Pandur, g., rod. Jakob i Uršula, Elizabeta, Gabrijel, Josip Vidović (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 12,00 Krštenje: Nika Vuk (Č)