**** Svi tjedni svete 2023. godine  ****

 

 

16. NEDJELJA KROZ GODINU

(23. srpnja)

 

PONEDJELJAK (24. 07.) Kristina

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (25. 07.) Jakov Apostol (Proštenje Prelog)

HODOŠAN u 18,00 V Boško Savić,g., roditelji Halić (DK-H), Katarina Ružić (30) (H)

 

SRIJEDA (26. 07.) Joakim i Ana

HODOŠAN u 17,00 V Katarina, Stjepan Hranjec, Vladimir Nushol

ČEHOVEC u 18,00 V Tomo Kramar, g., ob., ob. Jančec, Franjo Bengez 

 

ČETVRTAK (27. 07.) Klement Ohridski

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Ivan Pavlic, rod. Ivan i Ruža, brat Petar, Marija Fajić (Č-SJ), Pavao Blažeka (30) (Č)

 

PETAK (28. 07.) Nazarije

HODOŠAN u 18,00 V Katarina, g. i Josip Jurmić (H)

 

SUBOTA (29. 07.) Marta

ŽUPNA CRKVA u 18,00 V Dragutin, Leonard, g., Branka Ivković, Dragica Vuk, Nedeljko Plakalović (DH-T-G)

 

NEDJELJA (30. 07.) 17. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Matija Hegeduš, g., rod. Hegeduš, Novak (DH)

HODOŠAN u 9,30 V Franjo Vadlja, Pavao, Franciska, Đuro, Mijo Pandur (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA