**** Svi tjedni svete 2023. godine  ****

 

 

26. NEDJELJA KROZ GODINU

(1. listopada)

 

PONEDJELJAK (02. 10.) Anđeli Čuvari

TURČIŠĆE u 17,00 Misa i Listopadska pobožnost

PALINOVEC u 18,00 V Antun Horvat (P)

 

UTORAK (03. 10.) Dionizije

D. HRAŠĆAN u 17,00 Misa i Listopadska pobožnost

HODOŠAN u 18,00 V Josip, Jelena Belovari, roditelji Belovari i Baranašić, Matej Ružić (H)

 

SRIJEDA (04. 10.) Franjo Asiški

D. PUSTAKOVEC u 18,00  V Marija, g., Franjo Vidović, ob. Zelenić

 

ČETVRTAK (05. 10.) Faustina

ČEHOVEC u 18,00 V Mijo Huzanić, g., obitelj, ob. Kramar, Puklek, Božek, Andrija i Bara Ilijaš (Č)

P. CENTAR u 19,00 SASTANAK PASTORALNOG VIJEĆA

 

PETAK (06. 10.) Bruno PRVI PETAK

HODOŠAN u 18,00 V Vid Blagus, ob., Gašpar, Terezija Barić (H)

 

SUBOTA (07. 10.) Kraljica Krunice PRVA SUBOTA

CRKVA u 16,00 Vjenčanje: Mihael Krizman i Marta Markati

CRKVA u 17,30 Vjenčanje: Petar Sabol i Vlatka Kivač

CRKVA u 18,30 V Antun Novak, g., Antun Drvoderić (30) (T)

Krštenje: Luana Arbanas iz Kerpena (Njemačka) (DH)

 

NEDJELJA (08. 10.) 27. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Cecilija Štimec, g. i obitelj (T)

HODOŠAN u 9,30 V Franjo Kolarić, g., ob., ob. Tišljarić (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

(RODITELJSKI: Firmanici i Prvopričesnici, uzimanje Prijavnica)