**** Svi tjedni svete 2024. godine  ****

 

 

KRŠTENJE GOSPODINOVO

(7. siječnja)

 

PONEDJELJAK (08. 01.) Severin

ŽUPNI DVOR u 17,00 SASTANAK: Ministranata i čitača

 

UTORAK (09. 01.) Julijan

HODOŠAN u 17,00 Anđela, Ignac Naranđa, g. (H)

 

SRIJEDA (10. 01) Agaton

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Agata, g., Franjo Barić i obitelj, Petar i Milka Kolarić (DH-P)

 

ČETVRTAK (11. 01.) Honorat

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Dragutin, g., Agata, Ignac Matošić (P)

 

PETAK (12. 01.) Ernest

HODOŠAN u 17,00 Rod. Ana i Juraj Janković, rod. Ivan i Lucija, Tatjana Furdi (H)

 

SUBOTA (13. 01.) Hilarije

ŽUPNA CRKVA u 16,00 Krštenje: Jordan Tyler Lagman (H)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Jelena,g.,Vinko Dolenec (T)

Krštenje:  Nikša Patafta iz Turčišća

 

NEDJELJA (14. 01.) 2. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 Leonard Setnik,g. (DH)

HODOŠAN u 9,30 Agneza, Valent Zorko, Đuro Kovač (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA