**** Svi tjedni svete 2024. godine  ****

 

 

4. NEDJELJA KROZ GODINU

(28. siječnja)

 

PONEDJELJAK (29. 01.) Valerije

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Antun Čemerika, g. (P)

 

UTORAK (30. 01.) Martina

HODOŠAN u 17,00 Marija Kovač, g., rod. Kovač, Vlahek (H)

 

SRIJEDA (31. 12.) Ivan Bosco

ŽUPNA CRKVA u 17,00  Katarina, g., Ivan Kolarić, Leonard i Vlado Branilović (DH)

 

ČETVRTAK (01. 02.) Brigita

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Dragica, Ignac, Antun Krčmar (T)

 

PETAK (02. 02.) SVIJEĆNICA (Svijeće i Procesija)

ŽUPNA CRKVA u 8,00  Katarina, g. i Ivan Kelemenić

HODOŠAN u 16,00  Franjo, g., Marija Čemerika (H)

HODOŠAN u 17,00 Vjenčanje: Mario Hegeduš i Marija Srpak

 

SUBOTA (03. 02.) Blaž (Blagoslov grla i jabuka)

P. CENTAR u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

P. CENTAR u 9,30 Vjeronauk: Prvopričesnici

HODOŠAN u 16,00 Kata, Vinko Vuk, g., Mijo Pandur (H)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Zlatko Jesenović, g., roditelji Branilović, Petar Jurilj (DH-DK)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Krštenje: Nala Marciuš (NED)

 

NEDJELJA (04. 02.) 5. KROZ GODINU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 Nevenka, g., Emilija, Josip Mihac, Stjepan Vincek, Kata,g. i Franjo Mihac (Č)

HODOŠAN u 9,30 Anđelko, g., Klara, Josip, Antun, Terezija Matošić (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA