**** Svi tjedni svete 2024. godine  ****

 

 

5. NEDJELJA KROZ GODINU

(4. veljače)

 

NAPOMENA:

1.   Od ponedjeljka do četvrtka duhovne vježbe župnika.

2.   Za sprovode, bolesnička pomazanja mijenja:

3.   vlč. Dominik Cestar 091/ 576-9663

 

PONEDJELJAK (05. 02.) Agata

DUHOVNE VJEŽBE ŽUPNIKA

 

UTORAK (06. 02.) Pavao Miki

DUHOVNE VJEŽBE ŽUPNIKA

 

SRIJEDA (07. 02.) Pio IX.

DUHOVNE VJEŽBE ŽUPNIKA

 

ČETVRTAK (08. 02.) Jeronim E. (Klečanje Draškovcu)

DUHOVNE VJEŽBE ŽUPNIKA 

 

PETAK (09. 02.) Skolastika

CRKVA u 16,00 Vjenčanje: Antonio Baranašić i Karolina Hlišć

KATEDRALA u 18,00 MISA: Čast Kardinala Stepinca

 

SUBOTA (10. 02.) Alojzije Stepinac

P. CENTAR u 8,30 Vjeronauk: Firmanici

P. CENTAR u 9,30 Vjeronauk: Prvopričesnici

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Katarina, Leonard Kolarić, ob. Kolarić, Zrna (DH), Đuro Zrna (30) (SJ)

 Krštenje: Tonka Babić iz D. Pustakovca

 

NEDJELJA (11. 02.) 6. KROZ GODINU

GOSPA LURDSKA-DAN BOLESNIKA U ŽUPI

BOLESNIČKO POMAZANJE NA MISAMA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 VAntun,g., Marija Tišljarić, obitelj Tišljarić, obitelj

                                           Božek (Č)

HODOŠAN u 9,30 VIvan, Željko, Antun, Ana Vuk (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA