Svete mise i ostali događaji

 

 

 

Vjerodostojna je riječ:
Ako s njime umrijesmo,
s njime ćemo i živjeti.
Ako ustrajemo,
s njime ćemo i kraljevati.
Ako ga zaniječemo,
i on će zanijekati nas.
Ako ne budemo vjerni,
on vjeran ostaje.
Ta ne može sebe zanijekati!

(Druga poslanica Timoteja: Smisao patnja kršćanskoga apostola)
 

 

NEDJELJA (27. 11.) PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

PALJENJE PRVE SVIJEĆE U CRKVI I HODOŠANU

ŽUPNA CRKVA u 8,00 V Ivan, svećenik, Agneza, Franjo Sinković

HODOŠAN u 9,30 V Andrija, Veronika Blagus, Katarina, Blaž Hranjec

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

 

 

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

(27. studenoga)

 

PONEDJELJAK (28. 11.) Jakov Markijski

ŽUPNA CRKVA u 7,30 V Ob. Borović, Glad, Bogomolec (DP-H-PR)

 

UTORAK (29. 11.) Svjetlana

HODOŠAN u 17,00 V Rajko Pintarić, g. (H)

 

SRIJEDA (30. 11.) Andrija

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Nadica Krznar, g. (P)

 

ČETVRTAK (01. 12.) Natalija

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Đuro, g., Jelena, Leonard Ivković (DP)

 

PETAK (02. 12.) Habakuk PRVI PETAK

HODOŠAN u 17,00 V Franjo Krušec, g. (PR)

 

SUBOTA (03. 12.) Franjo Ksaverski PRVA SUBOTA

P. CENTAR 8,00-10,00  UPIS MISA ZA 2023. GODINU (Početak)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 V Stjepan Matić, g. (Č)

 

NEDJELJA (04. 12.) DRUGA  DOŠAŠĆA

ŽUPNA CRKVA u 6,00 V Valent Branilović, g., ob., ob. Barić (DH)

HODOŠAN u 9,30 V Viktor, g., Julijus, Terezija Blagus (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA