Svete mise i ostali događaji

 

 

 

Nedostaje li komu

od vas mudrosti,

neka ište od Boga,

koji svima daje rado

i bez negodovanja,

i dat će mu se.

Ali neka ište s vjerom, bez ikakva kolebanja.

Jer kolebljivac je

sličan morskom valovlju,

 uzburkanu i gonjenu.

 Neka takav ne misli

da će primiti što od Gospodina.
(Jakovljeva poslanica:

Krorist kušnje)

 

 

PRVA KORIZMENA NEDJELJA

(18. veljače)

 

PONEDJELJAK (19. 02.) Konrad

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (20. 02.) Leon Čudotvorac

HODOŠAN u 17,00 Agneza Tišljarić, obitelj Tišljarić, Smolek, Magdalenić,  Lulić (H)

 

SRIJEDA (21. 02.) Petar Damiani

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Marija, g., Stjepan Halić (SJ)

 

ČETVRTAK (22. 02.) Katedra Sv. Petra (Kleč. Dekanovec)

ŽUPNA CRKVA u 17,00 Josip Švenda, Ivan i Marija Kolac, obitelj Kolac, Kolonić (P)

 

PETAK (23. 02.) Polikarp

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

HODOŠAN u 16,30 KRIŽNI PUT 17,00 Luka Purić, g., roditelji i braća Purić i Halić (H)

 

SUBOTA (24. 02.) Montan

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Antun Kolar,g., obitelj, ob. Goričanec, Ivan, Julijana Baksa (SJ-MS), Kristina Baranašić (30) (P)

Vjeronauk: Nastavljamo u subotu 02. 03. po rasporedu

 

NEDJELJA (25. 02.) DRUGA KORIZMENA

ŽUPNA CRKVA u 8,00 Agneza, g., Ivan Tomašić, roditelji (P)

HODOŠAN u 9,30 Dragutin Blagus i roditelji (H)

ŽUPNA CRKVA u 11,00 ŽUPNA SVETA MISA

ŽUPNA CRKVA u 15,00 KRIŽNI PUT

(Pozivam na Križni put roditelje i djecu 3. i 4. razreda OŠ)