Svete mise i ostali događaji

 

 

 

Vjerodostojna je riječ:
Ako s njime umrijesmo,
s njime ćemo i živjeti.
Ako ustrajemo,
s njime ćemo i kraljevati.
Ako ga zaniječemo,
i on će zanijekati nas.
Ako ne budemo vjerni,
on vjeran ostaje.
Ta ne može sebe zanijekati!

(Druga poslanica Timoteja: Smisao patnja kršćanskoga apostola)
 

 

 

12. NEDJELJA KROZ GODINU

(19. lipnja)

 

 

PONEDJELJAK (20. 06.) Silverije

OSOBNA POBOŽNOST

 

UTORAK (21. 06.) Alojzije Gonzaga

HODOŠAN u 18,00 Josip Vadlja, g. i roditelji (H)

 

SRIJEDA (22. 06.) Paulin (Dan antifašističke borbe)

ŽUPNA CRKVA u 7,30 Nikola, g.,Agata, Josip Štimec (T)

 

ČETVRTAK (23. 06.) ROĐENJE IVANA KRSTITELJA

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Franjo Kramar, ob. Kramar, Puklek, Huzanić, Božek (Č)

 

PETAK (24. 06.) PRESVETO SRCE ISUSOVO

HODOŠAN u 17,00 Ana Pigac, g. i roditelji (H)

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Josip, g., Justina, Josip Sabol, ob. Žarković, Vitez, Zlatko Horvat (30) (P)

 

SUBOTA (25. 06.) Bezgrešno Srce Marijino

ŽUPNA CRKVA u 17,00 MISA: 50 godina života i 35 od OŠ

ŽUPNA CRKVA u 18,00 Antun Jeđud, rod., braća, rod. Kutnjak, Peras, brat Božidar (Č-T)

 

NEDJELJA (26. 06.) 13. KROZ GODINU

HODOŠAN u 8,00 Andreja, Božica, g., ob. Mlinarić, Mustač, Herman, Baranašić (H)

ŽUPNA CRKVA u 9,30 Vlado Slaviček, g., Josip Jazbec, ob. Jančec

ŽUPNA CRKVA u 10,15  Krštenje: Leona Zvonar (ČK)

(Na misi u 9,30 i krštenju, župnika mijenja vlč. Josip Horvat iz Čakovca)

MLADA MISA U MOJOJ  RODNOJ ŽUPI (vlč. Dominik Cestar)

 

 

HODOČAŠĆA:

BISTRICA: Subota, 02. 07. u 5,30 sati (70 kuna)

TRSAT: Petak, 05. 08. u 3,30 sati (150 kuna)