Berba jabuka

na Župnom dvoru

  za sve hrabre berače mala foto - dokumentacija

 

 Hvala Bogu ove godine jabuke na župnom dvoru lijepo su rodile. Sigurno je Bog tako htio da župnik ne brine kada pogleda kroz prozor i vidi da slabo napreduje, već da se divi plodovima koje mogu razveseliti svakog čovjeka.

Osim Božje pomoći potrebna je bila i ljudska odanost tome poslu, jer nažalost bez malo kemije, dobre volje i stalnog nadzora ne bi tako lijepo uspijevalo. Vrijedne ruke domaćice Božene koje su pripremale preparate, uz savjet župljanke Ljiljane Kramarove i čvrste ruke za traktorom i špricom Pavla Jančeca i njegovog zeta Kristijana, ostvarile su da ove godine možemo tako lijepo o voćnjaku govoriti. Što će biti druge godine prepustimo to Božjoj volji. 

Jabuke treba i pobrati makar ih je lijepo na stablo gledati, još više kušati, ali za sve postoji zakon opstanka, pa tako i za jabuke.

Budući da sam imao malo više posla sa župnim obvezama, nisam se toliko mogao posvetiti berbi jabuka iako sam malo pomagao, pa je domaćica Božena uzela stvar u svoje ruke i organizirala župljane koji su se radosna srca prihvatili pomoći župniku u župnom voćnjaku.

To je bilo prekrasno popodne 25. rujna (utorak) a bili su uz nas domaće još ovi berači: Jasna Zrna, Ljiljana Kramar, Marija Jasnić, Đurđa Vuk, Nada Brezničar, Ljiljana Blažeka, Marija Brezničar, Štefica Borović, Tomislav Matošić.

Uz radost druženja i šalu lijepo je bilo gledati i čuti što se sve događalo u voćnjaku.

To je bila prva velika berba a slijedit će još manje ali isto tako sa puno žara i ljubavi prema voću koje je Bog stvorio.

                                                                                Župnik Darko

 

®D@rko & Iv@n