Papa u Hrvatskoj

4. i 5. lipnja 2011. godine

   

 

Tiskovni ured Svete Stolice objavio je 18. travnja službeni program apostolskog pohoda pape Benedikta XVI. Hrvatskoj. Sveti Otac boravit će u Zagrebu u subotu 4. i nedjelju 5. lipnja 2011, a geslo pohoda bit će "Zajedno u Kristu".

 

4. lipnja, subota

9.30 – Papin će zrakoplov iz međunarodne zračne luke Leonardo da Vinci u Rimu poletjeti za Zagreb;

11.00 – Predviđen dolazak u zagrebačku zračnu luku Pleso. Tijekom svečanosti dobrodošlice u zračnoj luci Papa će održati svoj prvi govor;

12.15 – Posjet predsjedniku Republike Hrvatske u Uredu predsjednika u Zagrebu. Nakon toga u Apostolskoj nuncijaturi u Zagrebu Benedikt XVI. primit će predsjednicu Vlade Republike Hrvatske;

14.00 – Objed s članovima pratnje, također u Apostolskoj nuncijaturi;

18.15 – Susret Pape s predstavnicima civilnog društva, svijeta politike, znanosti, kulture i poduzetništva, Diplomatskog zbora te vjerskim predstavnicima u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu;

19.30 – Bdijenje s mladima na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića.

 

5. lipnja, nedjelja

10.00 – Misa na zagrebačkom Hipodromu u povodu Nacionalnog dana hrvatskih katoličkih obitelji i na kraju mise Papa će predvoditi molitvu Kraljice neba;

14.00 – Objed s hrvatskim biskupima, biskupima gostima i članovima Papine pratnje u novom sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu;

17.00 – Papa će slaviti Večernju s biskupima, svećenicima, redovnicima, redovnicama, bogoslovima i sjemeništarcima te se pomoliti na grobu blaženog Alojzija Stepinca u katedrali u Zagrebu;

18.15 – Posjet Nadbiskupskom dvoru u Zagrebu;

19.15 – Svečanost oproštaja u zračnoj luci Pleso u Zagrebu;

19.45 – Polazak Papina zrakoplova iz zagrebačke zračne luke;

21.15 – Dolazak u Rim.

 

 
   

Rane godine i svećeničko ređenje (1927–1953)

 

Joseph Ratzinger, papa Benedikt XVI, rođen je na Veliku subotu 16. travnja 1927. u mjestu Marktl am Inn u biskupiji Passau u Njemačkoj. Kršten je istog dana. Otac je bio policajac podrijetlom iz stare, skromne zemljoradničke obitelji iz Donje Bavarske, a majka kći obrtnika iz općine Rimsting koja se nalazi na jezeru Chiem. Prije udaje radila je kao kuharica u raznim hotelima.

Djetinjstvo i mladenaštvo Joseph Ratzinger proveo je u Traunsteinu, malom selu blizu granice s Austrijom, trideset kilometara od Salzburga. U takvu je okruženju, koje je sam opisao "mozartovskim", primio kršćansku, kulturnu i humanističku formaciju.

Njegovo mladenaštvo nije bilo lagano. Vjera i obrazovanje koje je primio u svom domu pripremili su ga za teško iskustvo u godinama kada je nacistički režim imao neprijateljski stav prema Katoličkoj crkvi. Mladi je Joseph vidio kako nacisti tuku župnika prije misnog slavlja. Upravo je u takvim složenim okolnostima otkrio ljepotu i istinu vjere u Krista, koja je bila temelj njegove obitelji, koja mu je uvijek davala jasan primjer dobrote i nade zasnovane na čvrstom uvjerenju i povezanosti s Crkvom.

Tijekom posljednjih mjeseci rata bio je unovačen u pomoćno protuzrakoplovno topništvo. Od 1946. do 1951. studirao je filozofiju i teologiju na Visokoj filozofsko-teološkoj školi u Freisingu i na Sveučilištu u Münchenu. Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1951, a godinu dana kasnije počeo je predavati na Višoj školi u Freisingu. Godine 1953. doktorirao je teologiju disertacijom koja je nosila naslov Narod i dom Gospodnji u Augustinovu nauku o Crkvi.

Sveučilišni predavač (1954–1972)

Habilitacijskom radnjom Teologija povijesti svetoga Bonaventure, koju je napisao četiri godine kasnije 1957, pod vodstvom slavnog profesora fundamentalne teologije Gottlieba Söhngena, Joseph Ratzinger postao je predavač na sveučilištu.

Nakon što je dogmatsku i fundamentalnu teologiju predavao na Višoj filozofsko-teološkoj školi u Freisingu, od 1959. do 1963. predavao je u Bonnu, od 1963. do 1966. u Münsteru, a od 1966. do 1969. u Tübingenu. Tijekom posljednje godine bio je pročelnik Katedre za dogmatiku i povijest dogme na Sveučilištu u Regensburgu, gdje je ujedno bio i prodekan.

Od 1962. do 1965. značajno je pridonio radu Drugog vatikanskog koncila kao ekspert, a u radu Koncila sudjelovao je i kao teološki savjetnik kardinala Josepha Fringsa, nadbiskupa Kölna.

Intenzivna znanstvena djelatnost dovela ga je do važnih zadaća u služenju Njemačkoj biskupskoj konferenciji te Međunarodnoj papinskoj teološkoj komisiji.

Godine 1972. zajedno s Hansom Ursom von Balthasarom, Henrijem de Lubacom i ostalim uglednim i poznatim teolozima pokrenuo je teološki časopis Communio.

Nadbiskup Münchena i Freisinga (1977–1981)

Papa Pavao VI. imenovao je Josepha Ratzingera nadbiskupom Münchena i Freisinga 25. ožujka 1977. Iste godine 28. svibnja zaređen je za biskupa postavši prvi dijecezanski svećenik, nakon 80 godina, koji je prihvatio pastoralnu skrb nad tom velikom bavarskom nadbiskupijom.

Svoje je biskupsko geslo „Suradnici istine“ objasnio riječima: „S jedne strane, novu sam službu vidio kao vezu između svoje prijašnje zadaće kao profesora i svog novog poslanja. Unatoč različitim pristupima, uvijek moramo slijediti i služiti istini. S druge strane, to sam geslo odabrao zato što je u današnjem svijetu istina gotovo u potpunosti zanemarena kao nešto previše teško za čovjeka, ali kada istine nema – sve propada.“

Imenovanje kardinalom (1977–1981)

Papa Pavao VI. na konzistoriju 27. lipnja 1977. imenovao je Josepha Ratzingera kardinalom te mu dodijelio naslovnu crkvu Santa Maria Consolatrice al Tiburtino.

Kardinal Ratzinger je 25. i 26. kolovoza 1978. sudjelovao u konklavama na kojima je za papu izabran Ivan Pavao I, koji ga je imenovao posebnim izaslanikom na Trećem međunarodnom mariološkom kongresu održanom u Guayaquilu u Ekvadoru, od 16. do 24. rujna. U listopadu iste godine sudjelovao je u konklavama na kojima je izabran papa Ivan Pavao II.

Bio je relator Petog redovitog općeg zasjedanja Biskupske sinode, koja je održana 1980. na temu Poslanje kršćanske obitelji u današnjem svijetu. Bio je delegirani predsjednik Šestog općeg zasjedanja Biskupske sinode 1983, a tema je bila Pomirenje i pokora u poslanju Crkve.

Prefekt i Papa (1981–2005)

 

Ivan Pavao II. imenovao je Josepha Ratzignera pročelnikom Kongregacije za nauk vjere i predsjednikom Papinske biblijske komisije te Međunarodne teološke komisije 25. studenoga 1981, nakon čega je 15. veljače 1982. odstupio s pastoralne službe nadbiskupa Münchena i Freisinga. Papa ga je 5. travnja 1993. promaknuo u red kardinala biskupa dodjeljujući mu suburbikalno sjedište biskupije Velletri-Segni.


Bio je predsjednik Papinskog povjerenstva za izradu Katekizma Katoličke Crkve i nakon šest godina rada (1986–1992) predao je papi novi Katekizam. Papa je odobrio izbor kardinala Ratzingera za vicedekana Kardinalskog zbora 6. studenoga 1998, a izbor za dekana Kardinalskog zbora s pripadajućim suburbikalnim sjedištem u Ostiji 30. studenoga 2002.

Godine 1999. bio je posebni papinski izaslanik na proslavi dvanaest stoljeća osnutka biskupije Paderborn u Njemačkoj.

Od 13. studenoga 2000. počasni je član Papinske akademije znanosti. U Rimskoj kuriji bio je član Odjela Državnog tajništva za odnose s državama. Bio je član kongregacija za Istočne Crkve, bogoštovlje i disciplinu sakramenata, biskupe, evangelizaciju naroda, katolički odgoj, kler i za proglašavanje svetaca. Bio je i član papinskih vijeća za jedinstvo kršćana i za kulturu, papinskih povjerenstava za Latinsku Ameriku, Ecclesia Dei te član vijeća za autentično tumačenje Zakonika kanonskog prava i za reviziju Zakonika kanonskog prava Istočnih Crkava te član Vrhovnog suda Apostolske signature.

Nakon smrti pape Ivana Pavla II. kardinal Joseph Ratzinger 19. travnja 2005. izabran je za 265. papu u povijesti Katoličke crkve. Uzeo je ime Benedikt XVI.

Izvor: Povjerenstvo za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije