Pil svetoga Ivana Krstitelja u Turčišću

 

24. lipnja 2011.

Pil je obnovljen 21. lipnja 2011. godine. Blagoslov obnove zbio se 24. lipnja 2011. godine. Pokretač radova bila je Župa Sveti Juraj u Trnju. Nosioci i organizatori radova bili su odbornici iz Turčišća Augustin Špilek i Bojan Kolarić. Financijska sredstva osigurala je župa Sveti Juraj u Trnju, a donatori su bili Ivan Jančec (restauracija kipa i soboslikarski radovi), Zvonimir Zrna (kameni dijelovi na pilu), Arteferro Dohomont d. o. o. (kovana vrata na pilu) te David beton (šljunak).

Na fotografijama su detalji blagoslova. Jaka kiša nije spriječila vjernike Turčišća da budu nazočni ovom lijepo događaju. Jer kako kaže plebanuš Darko "Torčoščanci su pravi ljudi!".

Drugi dio fotografija nalazi se u opisu pilova i poklonaca Turčišća.