Rezultati natjecanja (Katolički vjeronauk)

 

 

U samom uvodu moramo napomenuti da je školske godine 1997./98. ekipa vjeroučenika "Vitezovi" bila prva u Međimurskoj županiji i direktno se plasirala na državno natjecanje. Na Vjeronaučnoj olimpijadi u Križevcima vjeroučenice Marina Zelenić i Anamarija Čemerika s mentorima vjeroučiteljima Stjepanom Markušićem i Ljudevitom Žemlićem osvajaju 4. mjesto u Hrvatskoj.

 

I slijedi priča o novom ciklusu natjecanja:

 Rezultati županijskog natjecanja *** Viša razina natjecanja: Međužupanijsko

U II. OŠ Čakovec održano je županijsko natjecanje iz katoličkog vjeronauka. Među 16 ekipa najbolja je bila ekipa vjeroučenica iz Osnovne škole Hodošan. To su učenice Ines Oreški (7.b), Ana Jančec (7.a), Sara Sabol (8.) i Martina Halić (8. razred) predvođene  njihovom mentoricom, diplomiranom katehetkinjom Valerijom Štampar.

Ekipa je postala ponos cijele župe Sveti Juraj u Trnju i Osnovne škole Hodošan.

Dana 1. rujna 2011. godine na temelju mandata Varaždinske biskupije OŠ Hodošan zapošljava novog vjeroučitelja Ivana Dominika iz Goričana. Školske 2011./12. vjeronauk se u svim razredima vraća na zakonom zadanu razinu od 2 sata tjedno.

Valerija ima sve razrede osim 6. i 7.ab u kojima predaje Ivan. Ovaj novi raspored i broj sati omogućio je Valeriji da regularno radi s grupom mladih vjeroučenika pa je osvajanje izvrsnih mjesta na natjecanju iz predmeta Katolički vjeronauk nakon dugo godina novi uzlet za župu i Osnovnu školu Hodošan. 

S učenicama Ines Oreški (7.b), Anom Jančec (7.a), Sarom Sabol (8.) i Martinom Halić (8. razred) Valerija osvaja prvo mjesto na županijskom natjecanju u II. OŠ Čakovec 28. siječnja 2012. i 3. mjesto na međužupanijskom natjecanju u Varaždinu.

Sljedećih godina  Valerija i Ivan dobivaju zaduženja u drugim razredima, ali ostaje pravilo da 8. razred uči Valrija kako bi kao i svih prošlih godina vjeroučenici bili poptno spremni za primanje sakramenta Svete Potvrde. (raw)

 

Županijsko natjecanje u II. OŠ Čakovec, 27. siječnja 2012. godine

 

Ljestvica konačnog poretka u natjecanju iz vjeronauka

R.br

Ime škole

Mjesto

Br. županije

Ime i prezime mentora

Broj bodova

1.

OŠ Hodošan

1.

20

Valerija Štampar

268

2.

OŠ Domašinec

2.

20

Ivan Horvat

226

3.

OŠ Nedelišće

3.

20

Josip Jelušić 

224

4.

OŠ Podturen

4.

20

Alen Sambolec

222

5.

OŠ I. G. Kovačića Sv. Juraj na Bregu

5.

20

Rahela Klobučarić 

219

6.

OŠ Petra Zrinskog Šenkovec

5.

20

Anamarija Režek

219

7.

OŠ Donja Dubrava

7.

20

Gašpar Mikulan

218

8.

II. OŠ Čakovec

8.

20

Sandra Radiković 

171

9.

OŠ Vladimira Nazora Pribislavec

9.

20

Miroslava Novak

163

10.

OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica

10.

20

Ivana Škvorc

161

11.

OŠ Ivanovec

11.

20

Ivan Kolarić 

156

12.

OŠ dr. Vinka Žganca Vratišinec

12.

20

Mihajlo Ivaniš

152

13.

III. OŠ Čakovec

13.

20

Martina Horvat

145

14.

OŠ Mursko Središće

14.

20

Robert Belović 

139

15.

OŠ Orehovica

15.

20

Ninoslav Jambrović 

138

16.

OŠ Goričan

16.

20

Nikola Bistrović 

103

U Varaždinskoj županiji pobijedila je ekipa OŠ Trnovec, a u Koprivničko-križevačkoj županiji OŠ Kloštar Podravski - PŠ Podravske Sesvete - njima također velike čestitke.

 

Temeljem uvida u postignute rezultate na Županijskoj razina natjecanja s temom Grkokatolici, razmatranih na sjednici prosudbenog medužupanijskog povjerenstva, prema kljucu bodovnog praga (234 osvojena boda), pozivane su ove škole na Medužupanijsku razinu natjecanja iz vjeronauka:

 

Dvorana Pastoralnog centra Varaždinske biskupije, Zagrebacka 3, Varaždin

1.

OŠ Trnovec

Varaždinska županija

2.

OŠ Hodošan

Medimurska županija

3.

OŠ Kloštar Podravski PŠ Podravske Sesvete

Koprivnicko-križevacka županija

4.

OŠ „Metel Ožegovic“ Radovan

Varaždinska županija

5.

OŠ Novi Marof

Varaždinska županija

6.

OŠ Grofa Janka Draškovica Klenovnik

Varaždinska županija

7.

V. OŠ Varaždin

Varaždinska županija

8.

VI. OŠ Varaždin

Varaždinska županija

9.

OŠ „Vladimir Nazor“ Sveti Ilija

Varaždinska županija

10.

OŠ Cestica

Varaždinska županija

11.

OŠ „Petar Zrinski“ Jalžabet

Varaždinska županija

Tijek dogadanja:

  • okupljanje u dvorani: 9,30 sati

             pozdrav predstojnika Katehetskog ureda, mr.sc. Damjana Korena

             upute o natjecanju: 09,45 sati

             molitveni pocetak

            PISMENI DIO – svaki clan ekipe pojedinacno rješava test: 10,00–11,00 sati

             TOMBOLA – usmeni dio – pristupaju sve ekipe, a zadatke zajedno rješavaju svi clanovi ekipe: 11,00–11,30 sati

             zajednicka zakuska za ucenike i vjeroucitelje: 11,30 – 12,00 sati

             objava privremenih rezultata/mogucnost za pismeno podnošenje žalbe: 12,30–13,00 sati

             druženje uz igru: 13,00 – 13,45 sati

             MILIJUNAK – usmeni dio za 5 najboljih ekipa; 14,00 – 14,30 sati

 

Osvojeno treće mjesto

U Varaždinu su u utorak 21. veljače održana natjecanja međužupanijske (biskupijske) razine natjecanja iz vjeronauka - Vjeronaučna olimpijada 2012. - za natjecateljske ekipe iz osnovnih i srednjih škola s područja Varaždinske biskupije.

Svim natjecateljima prigodne riječi uputili su varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak i predstojnik biskupijskog Katehetskog ureda vlč. Damjan Koren. Na temelju postignutih rezultata na županijskoj razini natjecanja, prema ključu bodovnog praga (234 osvojena boda), na natjecanju u dvorani Pastoralnog centra Varaždinske biskupije sudjelovale su ekipe osnovnih škola iz Trnovca, Radovana, Novog Marofa, Klenovnika, Svetog Ilije, Jalžabeta, Cestice, V. OŠ Varaždin i VI. OŠ Varaždin iz Varaždinske županije, OŠ Hodošan iz Međimurske županije te OŠ Kloštar Podravski - PŠ Podravske Sesvete iz Koprivničko-križevačke županije. Među 11 sudjelujućih ekipa najbolji rezultat postigla je ekipa OŠ Trnovec u sastavu Marta Ptiček (5. r.), Domagoj Obadić (6. r.), David Cesar i Monika Domiter (8. r.), koju je vodila mentorica vjeroučiteljica Ljiljana Mišak, a osvojila je 135 bodova.

Međužupanijsko natjecanje iz vjeronauka za srednje škole održano je u Graditeljskoj, prirodoslovnoj i rudarskoj školi u Varaždinu. Sudjelovalo je 13 ekipa iz srednjih škola s područja triju županija. Najbolji rezultat postigla je ekipa Prve gimnazije Varaždin, u sastavu Marko Domiter, Valentina Filipašić, Diana Kosec i Andreja Žiher, koju je vodio mentor vjeroučitelj Krunoslav Burek, a osvojila je 105,75 bodova.

Pobjedničke ekipe će Varaždinsku biskupiju predstavljati na državnoj razini natjecanja, od 26. do 28. ožujka u Križevcima.

R.br

Ime škole

Ime, prezime i razred ucenika

Mjesto

Br. županije

Ime i prezime mentora

Broj bodova

1.

OŠ TRNOVEC

Marta Pticek 5.a Domagoj Obadic 6.b David Cesar 8.a Monika Domiter 8.b

1.

05

Ljiljana Mišak

135

2.

OŠ METEL OŽEGOVIC, RADOVAN

Marija Biškup 7.b Emina Plantak 7.b Valentina Nuli 8.b Petra Copak 8.b

2.

05

Goran Buncic

126

3.

OŠ HODOŠAN

Ana Jančec 7.a Ines Oreški 7.b Sara Sabol 8. Martina Halić 8.

3.

20

Valerija Štampar

120

4.

OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVICA, KLENOVNIK

Ivana Canjuga 6. Lorena Mudri 6. Doris Videc 6. Andreja Šprem 7.

4.

05

Snježana Kruhoberec

115,5

5.

OŠ NOVI MAROF

Amalija Falat 6.d Marko Horvat 6.d Lucija Vuradin 8.d Antonija Piškor 8.d

5.

05

p. Igor Horvat

106

6.

V. OŠ VARAŽDIN

Ena Šestak 6.a Dorotea Vrbanec 6.b Erika Štrocinger 6.b Paula Šimunic 6.b

6.

05

Ivana Kolaric

84,5

7.

VI. OŠ VARAŽDIN

Sara Šopar 7.a Arian Peharda 7.d Viktorija Vdovic 7.d Dorian Pintaric 7.d

7.

05

Tomislav Rogulja

71

8.

OŠ PETRA ZRINSKOG, JALŽABET

Monika Kosec 7.b Kristina Pintaric 7.b Dijana Šteingel 7.b Nikolina Slavin 8.b

8.

05

Biserka Magic

70,5

9.

OŠ VLADIMIRA NAZORA, SVETI ILIJA

Nikola Popijac 6.a Domagoj Jurišak 6.a Mihael Golubar 6.b Natalija Hoic 7.a

9.

05

Ivka s. Robertina Šašo

70

10.

OŠ KLOŠTAR PODRAVSKI– PŠ PODRAVSKE SESVETE

Leonarda Štefec 8. Ana-Marija Bratanovic 8. Katarina Dergez 7. Marijana Rep 7.

10.

06

Jelena s. Karmen Hajdinjak

56,5

11.

OŠ CESTICA

Barbara Horvat 6.b Terezija Gerbus 8.a DajanaBarukcic 8.a Dorotea Ivancic 8.b

11.

05

Monika Koren

47,75