Vjeroučenici na Svetoj misi za Dan kruha

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_010

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_018

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_020

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_023

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_028

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_031

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_048

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_058

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_059

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_060

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_061

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_063

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_064

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_066

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_067

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_068

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_069

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_070

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_071

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_072

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_117

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_120

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_124

thumbnail 131013_Zupa_Dan-kruha_132

LightBox 2 Album created with JAlbum & Iva & Iwo