Posvećenje Župnog dvora 11. siječnja 2015.

thumbnail DSCN1940

thumbnail DSCN1941

thumbnail DSCN1943

thumbnail DSCN1946

thumbnail DSCN1947

thumbnail DSCN1948

thumbnail DSCN1955

thumbnail DSCN1957

thumbnail DSCN1964

thumbnail DSCN2008

thumbnail DSCN2009

thumbnail DSCN2010

thumbnail DSCN2011

thumbnail DSCN2012

thumbnail DSCN2013

thumbnail DSCN2014

thumbnail DSCN2015

thumbnail DSCN2016

thumbnail DSCN2017

thumbnail DSCN2018

thumbnail DSCN2020

thumbnail DSCN2021

thumbnail DSCN2022

thumbnail DSCN2024

thumbnail DSCN2026

thumbnail DSCN2027

thumbnail DSCN2028

thumbnail DSCN1929

thumbnail DSCN1932

thumbnail DSCN1935

thumbnail DSCN1938

LightBox 2 Album created with JAlbum & Martina & Iwo