Pastoralni pohod biskupa mons. Josipa Mrzljaka župi Sveti Juraj u Trnju

22. travnja 2015. godine

 

 

Izbor fotografija: kliknite na sličicu...

Tijek susreta:

10,00 sati

ŽUPNA CRKVA SVETOG JURJA

Susret i molitva sa vjernicima.

Pozivam sve župljane koji mogu doći.

 

10,30 sati

POHOD ŽUPNOM GROBLJU

POHOD GROBLJU HODOŠAN

Župna grobnica. Grob vlč. Fišera.

 

 

11,00 sati

POSJET ŠKOLI HODOŠAN

POSJET DJEČ. VRTIĆU HODOŠAN

Susret sa Ravnateljem, Učiteljima,

Djecom, Voditeljima vrtića..

12,00 sati

POSJET OPĆINI D. KRALJEVEC

POSJET GRADU PRELOGU

Susret sa nosiocima vlasti.

 

13,00 sati

KAPELA DONJI HRAŠĆAN

Molitva „Kraljice Neba“ i susret sa

mještanima. Pozivam od srca. Zvona.

 

13,15 sati

SUSRETI SA OBITELJIMA U ŽUPI

POSJET GOSPODARSTVENICIMA

Donji Hrašćan, Palinovec…..

 

15,40 sati

KAPELA PALINOVEC

Molitva i susret sa mještanima.

Pozivam Palinovčane. Zvona.

 

16,00 sati

KAPELA TURČIŠĆE

Molitva i susret sa mještanima.

Pozivam Turčišćance. Zvona.

16,20 sati

KAPELA ČEHOVEC

Molitva i susret sa mještanima.

Pozivam Čehovljane . Zvona.

16,40 sati

KAPELA DONJI PUSTAKOVEC

Molitva i susret sa mještanima.

Pozivam Pustakovčane . Zvona.

17,00 sati

STARAČKI DOM HODOŠAN

Susret sa starcima i bolesnicima

 

18,00 sati

KAPELA HODOŠAN

Svečana Sveta Misa. Pozivam

mještane Hodošana sve skupa, udruge,

vatrogasce, …..  Pjevački zbor župe.

19,00 sati

ŽUPNA CRKVA SVETOG JURJA

Susret sa Firmanicima i Roditeljima

19,30 sati

ŽUPNI DVOR SVETI JURAJ

Susret sa Vjećnicima župe,

Vjeroučiteljima, Završna riječ…..

Najviše je pofotografirala Martina Kivač, ostalo stiže uskoro...