6. veliki Križni put Župe Sveti Juraj u Trnju

13. ožujka 2016. godine

I ove godine, šesti put za redom, u našoj Župi održao se Veliki križni put po svim selima naše Župe.

Župno Pastoralno vijeće na čelu s župnikom vlč. Darkom Kelemenićom odlučilo je da se i ove godine na Veliki križni put po našoj župi ide biciklima. Dogovorili su da se na postajama moli tradicionalni Križni put da bi u molitvi sudjelovali svi vjernici.

13. ožujka, na 5. korizmenu nedjelju vjernici su krenuli na svoj hodočasnički put kroz našu Župu. Nakon svete mise u 11 sati prva postaja Križnog puta bila je u Župnoj crkvi, a molitvu je pročitao Kristijan Ćurila. U 12 sati, bicikli su bili spremni, naši „anđeli čuvari“ iz DVD Sveti Juraj u Tnju i DVD Palinovec su bili spremni i mogli smo krenuti. Na čelu kolone bili su župnik i ovogodišnji križonoša Željko Matić, član Pastoralnog vijeća.

Iz Svetog Jurja kolona hodočasnika krenula je put Čehovca. Druga postaja molila se ispred poklonca Sv. Ivana Nepomuka u „gornjem kraju“, a predmolila je Agneza Mihac. Druga postaja je bila ispred kapele Svetog Roka gdje je molitvu predmolila Martina Kivač. Prema Donjem Pustakovcu krenuli smo makadamskom cestom, praćeni vjetrom koji nam nije baš bio od ruke, a i usput smo osjetili i poneku kap kiše.

U Donjem Pustakovcu je bila četvrta postaja kod Križnog dreva na ulazu u Donji Pustakovec, a predmolila ju je Marija Ivković. U centru Donjeg Pustakovca je kapelica Blažene Djevice Marije Kraljice, a tamo je molitvu pete postaje predmolio Pavao Jančec.

Slijedeća postaja bila je u središtu Palinovca, kod kapele Presvetog Trojstva, a predmolila je Veronika Zrna, dok je sedmu postaju kod poklonca Sv. Roka predomolila Marija Slaviček.

Nakon uspona i silaska s nadvožnjaka, na početku Turčišća, kod poklonca Svetog Križa osmu postaju predmolio je Anđelko Špilek, dok je u središtu Turčišća kod kapele Svetog Florijana molitvu devete postaje predmolila Jasminka Mikulić.

U Donjem Hrašćanu kod poklonca Svete obitelji molitvu desete postaje je predmolila Andrea Bukal, a u središtu Donjeg Hrašćana kod kapele Svete obitelji molitvu jedanaeste postaje je  predmolila Anica Kolarić.

U najvećem mjestu naše župe, Hodošanu, kod kapele Svetog Ivana Napomuka molitvu dvanaeste postaje predmolila je Vesna Havaić,  a kod pila Majke Božje na trokutu molitvu trinaeste postaje predmolio je Josip Glad.

U pola 5 kolona hodočasnika zaustavila se opet kod župne crkve. I četrnaestu postaju izmolili smo predvođeni Nevenkom Tomašek u župnoj crkvi.

Ovogodišnji Križni put prošao je popraćen molitvom, pobožnošću, druženjem i zajedništvom. Cijelim putem imali smo i vjernog pratitelja  u obliku vjetra.

I na kraju što drugo preostaje nego reći HVALA!

Hvala dragom Bogu na ufanju da mi to možemo, vjeri da hoćemo i ljubavi da to želimo,

Hvala svakome tko je podnio žrtvu od 26 kilometara, hvala na svakoj nakani, molitvi, osmijehu, sugestiji, lijepoj riječi,..

Martina Kivač

 

 

Uvodne napomene:

 

-        Križni put započinje u Župnoj crkvi u 12,00 sati

-        Na Križni put se kreće s biciklima (kao i prošle godine)

-        Nosioci Križnog puta su članice i članovi Pastoralnog vijeća naše župe

-        Destinacije Križnog puta su po starom običaju

-        Molitva Križnog puta bit će klasična iz molitvenika (plus meditacije)

-        Sudjelovanje na Križnom putu neka bude pobožno i sabrano

-        Provjerite svoje bicikle i prikladno se odjenite

-        Pratnja na Križnom putu bit će vatrogasci iz Svetog Jurja i Palinovca

-        U slučaju kiše, Križni put se ne otkazuje (ponijeti kabanice i ostalo prikladno)

 

Postaje Križnog puta:

 

1.   POSTAJA: Župna crkva Svetog Jurja

2.   POSTAJA: Čehovec (Pil Sv. Ivana Nepomuka)

3.   POSTAJA: Čehovec (Kapela Sv. Roka)

4.   POSTAJA: Donji Pustakovec (Raspelo u poljima kod farmi)

5.   POSTAJA: Donji Pustakovec (Kapela Majke Božje)

6.   POSTAJA: Palinovec (Kapela Presvetog Trojstva)

7.   POSTAJA: Palinovec (Pil Svetog Roka kod vatrogasnog doma)

8.    POSTAJA: Turčišće: (Pil Svetog Križa na ulazu u selo preko nadvož.)

9.   POSTAJA: Turčišće (Pil Svetog Florijana-centar sela)

10.POSTAJA: Donji Hrašćan (Pil Svete Obitelji)

11.POSTAJA: Donji Hrašćan (Kapela Svete Obitelji-centar sela)

12.POSTAJA: Hodošan (Kapela Svetog Ivana Nepomuka)

13.POSTAJA: Hodošan (Kip Majke Božje na trokutu)

14.POSTAJA: Župna crkva Svetog Jurja

 

Dragi moji župljani, te i svi oni koji nam se želite priključiti, svi Vi koji osjećate da možete zdrastveno i tjelesno to izdržati, pozivam Vas od srca na pobožni i duhovni Križni put naše župe. Bog se slavi na različite načine, pa tako i mi „makar na biciklima“ na takav način želimo proslaviti Gospodina.

                                                                                Darko, župnik