Dan kruha i zahvalnosti

16. listopada 2016. godine

Snimio: vjeroučitelj Predrag Brezničar

 

POČETAK

1. HVALA: Katja Barić i Nika Granatir

2. KRUH JE SVET: Enesa Kučko

3. MOLITVA VJERNIKA:   

1.Hana Horvat

2. Iva Ladašić

3. Antonela Mirić

4. Katija Tretnjak

5. Elena Kustić

6. Jakov Kramar

7. Ana Bobetić

 

Izbor fotografija

 

 

PRINOS DAROVA (čita i nosi):

KRUH:           Č:   Patrik Branilović  – N: Nina Kolarić

VINO:            Č:   Ema Kramar       –  N: Erik Čanadi

VODA:           Č:   Nikolina Kramar  - N: Matija ČavlekP    

ZEMLJA:      Č: Paula Strbad – N: Pele Purić T         

PŠENICA:     Č: Nika Bermanec  – N: Luka Horvat

VOĆE:           Č:   Sofija Pandur  -N:  Borna Levačić

CVIJEĆE:     Č:   Matija Markač -  N: Doroteja Šantavec

POVRĆE:      Č:   David Špoljar  - N:  Lana Zadravec Č 

KUKURUZ:   Č: Tea Švenda  –          N: David Švenda

KRAJ:

1. HVALA ZA KRUH SVAGDANJI: Vida Vlahek

2. MOLITVA ZA HRVATSKI KRUH:  Magdalena Brzohalski  i Lana Blaus