Proštenje u Donjem Hrašćanu

- 19. rujna 2021.-

 

 

U nedjelju, 19. rujna u filijali  Donji Hrašćan, u kapelici sv. Obitelji održana je Sveta misa čime je obilježen Dan mjesta Donji Hrašćan.

Svetu misu vodio je vlč Josip Drvoderić, župnik Goričana, naš župnik vlč. Darko Kelemenić i preč. dr. Juraj Kolarić

Slikicama Nenada Glavaka, našeg kantora, upotpunimo ovaj prekrasni rujanski dan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ž