13. veljače 2022. - Prisega Župnog ekonomskog vijeća

220213_Zupno-ekomomsko-vijece_01
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_03
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_05
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_07
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_09
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_11
 

220213_Zupno-ekomomsko-vijece_13
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_15
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_17
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_19
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_21
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_23
 

220213_Zupno-ekomomsko-vijece_25
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_27
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_29
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_31
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_33
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_35
 

220213_Zupno-ekomomsko-vijece_37
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_39
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_41
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_43
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_45
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_47
 

220213_Zupno-ekomomsko-vijece_49
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_51
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_53
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_55
220213_Zupno-ekomomsko-vijece_57