Prisega Pastoralnog vijeća Župe

- 27. ožujka 2022.-

 

 

U nedjelju, 27. ožujka tijekom Župne svete mise u Crkvi sv. Jurja Mučenika održana je prisega novoizabranog Pastoralnog vijeća župe.

(Mandat: od 01. 01. 2022. do 01.01. 2027.)

 

Članovi su:

1.     Marinela Miklaužić

2.     Ivan Čavlek

3.     Nenad Glavak

4.     Martina Kivač

5.     Bojan Kolarić

6.     Augustin Špilek

7.     Predrag Brezničar

8.     Anđelko Bukal

9.     Božidar Fajić

10.  Mihaela Halić

11.  Radojka Kramar

12.  Željko Matić

13.  Agneza Mihac

14.  Danijel Miklaužić

15.  Ana Zrna

 

Na slici sa župnikom Darko Kelemenićem. Više sliičica vidjet ćete OVDJE::::

Na zajedničkoj slici nema g. Augustina Špileka.