12. Križni put Župe Sveti Juraj u Trnju

- 3. travnja 2022.-

 

Izbor fotografija Martine Kivač:  1.-5. postaja  -  6. - 10. postaja   - 11. - 14. postaja

Dvanaestu godinu zaredom, naš župni križ je krenuo iz župne crkve na pobožnost Križnog puta. Nakon što je 2020. godine župnik s najbližim suradnicima  u crkvi ponio križ i izmolio križni put da se ne bi prekidala tradicija (sjetimo se -  u vrijeme 5. korizmene nedjelje prije dvije godine epidemiološke mjere su dozvoljavale okupljanje najviše 5 ljudi u istom prostoru), 2021. godine smo Križni put smjestili u virtualno okruženje i svi zajedno smo molili iz svakog sela naše župe preko župnikovog Facebook profila. Tada je isto kao i ove godine križ ponio Željko Matić, snimala je Martina Kivač, a kantor Nenad i pjevači župnog zbora su i predmolili Križni put i uveličali ga pjesmom.

Napokon je došlo vrijeme da na Križnom putu molitvom i pjesmom sudjeluju svi vjernici koji su bili zainteresirani. Tradicionalno 5. korizmenu nedjelju, župnik je u zajedništvu s Župnim pastoralnim vijećem organizirao Križni put za koji je ove godine odlučeno da će se održati kroz središte naše župe - mjesto Sveti Juraj u Trnju. Hodajući kroz Sveti Juraj prisjetili smo se svih sedam sela naše župe, molili za žive i pokojne župljane.

Nakon mise za sve župljane, stotinjak župljana krenulo je iz župne crkve, iza križa koji je ponio Željko Matić, u procesiji  na vjetrovitu šetnju uz molitvu i pjesmu predvođenu župnim zborom na čelu s kantorom Nenadom Glavakom.

Prva postaja izmolila se s ambona na glavnom oltaru, a predmolila je Natalija Kivač. Drugu postaju ispred župne crkve predmolila je Radojka Kramar. Treća postaja bila je Pil kod Šimun Kuta, a predmolila je Marinela Miklaužić. Četvrtu postaju je predmolila Ana Zrna ispred škole. Peta postaja billa je kod kipa sv. Florijana preko puta župnog dvora, a predmolio ju je Danijel Miklaužić koji je cijelim putem bio zadužen i za razglas. Šesta postaja bila je na zavoju kod obiteljske kuće Borović, a molitvu je povela Agneza Mihac. U dvorištu župnog dvora kod raspela izmolile su se sedma i osma postaja , a predmolili su Božidar Fajić i Mihaela Halić. Deveta i deseta postaja bile su ispred Pastoralnoga centra, a predmolili su Ivan Čavlek i Snježana Matić. Jedanaestu postaju je predmolio Predrag Brezničar kod pila Žalosnog Isusa prema Palinovcu. Ispred mrtvačnice na groblju bila je dvanaesta postaja, a predmolila ju je Valentina Hozjan. Predzadnju, trinaestu postaju ispred centralnog križa na groblju predmolio je Ivan Sinković. Završetak križnog puta i četrnaesta postaja bila je u župnoj crkvi, a predmolila je Martina Kivač.

Čitav put za sigurnost svih brinuli su se članovi DVD-a Palinovec i DVD-a Sveti Juraj u Trnju.

Postaje Križnog puta

1.       Postaja - Crkva

2.       Postaja - Pred Crkvom

3.       Postaja - Križno drvo kod Šimun Kuta

4.       Postaja - Škola

5.       Postaja - Sveti Florijan

6.       Postaja - Spoj ulica Dužica i Maline

7.       Postaja - Križno drvo na Farofu

8.       Postaja - Križno drvo na Farofu

9.       Postaja - Pastoralni Centar

10.   Postaja - Pastoralni Centar

11.   Postaja - Isus koji premišljava prema Palinovcu

12.   Postaja - Kod Grobne kuće

13.   Postaja - Centralni Križ Župnog groblja

14.   Postaja - Crkva