KRŠĆANSTVO

(iz molitvenika "Kršćanin na putu")

 

 

 

Izvor kršćanstva je u jednoj osobi: Isusu Kristu.On je povijesno poznata osoba, a rodio se, živio i umro u Palestini.

 

Isus se rodio u Betlehemu, iz naroda Izraela. Njegova ga je majka Djevica Marija bila začela na čudesan način. Dogodilo se to snagom Božjom, po Duhu Svetomu.Poslije je živio u Nazaretu, gdje je proboravio najveći dio svoga života, u radu i tišini.

 

S trideset godina počeo je propovijedati kao onaj koji ima vlast: "Obratite se, jer je blizu Kraljevstvo nebesko!" Bio je to poziv na duhovnu obnovu, ali i navještenje slobode i radosti. Propovijedanje koje se pojavljuje kao velika vijest: po Isusu Bog poziva sve ljude da udu u zajedništvo s njim (Bogom) i da nadu savršenu sreću. Isus je proglasio "sretnima" jednostavne i iskrene ljude: ponizne, krotke, pravedne i milosrdne, one koji ljube mir. Ali traži da odlučno prekinu s grijehom (zlom). Od svojih učenika zahtjeva da u svakom čovjeku vide brata i da budu skromni i puni pouzdanja pred Bogom, da opraštaju drugima onako kako Bog njima oprašta.

 

Prihvaćajući ljudski život, suočio se s mukama i neizvjesnostima života, vratio je radu i obitelji poštovanje, proglasio je muškarca i ženu jednakim u dostojanstvu, posebno je volio djecu, cijenio je prijateljstvo. Prije svoje smrti, sažeo je za svoje učenike cjelokupnu svoju nauku u jedno: "Ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas! Ako imadete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici." Suosjećao je s patnjama onih koji su ga okruživali i htio je očitovati spas Božji prisutan u njemu, učinio je velik broj čudesa: ozdravljao je slijepe od rođenja, hrome, uzete, uskrisivao je mrtve.Htio je svojim djelima pokazati da je uistinu poslanik Božji na zemlji.

 

O sebi i o svojem poslanju Isus je svojim učenicima rekao samo ono što su bili u stanju shvatiti, ali im je obećao potpunija obavještenja poslije svoje smrti, kad im bude s Božje strane poslao Duha. Duh će biti onaj koji će im dati punu spoznaju istine.

 

Govoreći o Bogu, Isus ga zove Ocem, predstavlja se kao njegov sin, potpuno jednak njemu i od njega poslan, podložan u svemu njegovoj volji koja mu je, kako je govorio, bila hranom. Sav mu je život bio usredotočen na njegovo poslanje, izvršeno s poslušnošću i ljubavlju. Došavši "ne da mu služe, nego da on služi i da dadne svoj život kao otkup mjesto svih", on je za sebe također rekao da je "Dobri Pastir", onaj koji "daje život svoj za ovce", a svoju smrt usporedio je s nestajanjem pšeničnog zrnja koje, ukopano u zemlju, donosi mnoge plodove.

 

Svojim riječima i ponašanjem pogodio je i povrijedio vjerske poglavice svoga naroda, i zato su ovi odlučili da ga ubiju. Isus, tako svjestan pogibelji koje su mu prijetile, nije ništa poduzeo da im izbjegne. Jednog su ga dana uhvatili i svezanog predali rimskom upravitelju Ponciju Pilatu. Ovaj ga je, iz slabosti i računa, osudio na sramotnu kaznu smrti na križu. Prije nego je na križu izdahnuo, predao je svoj život u ruke Ocu i oprostio svojim krvnicima. Rimski zapovjednik vojnika koji su bili zaduženi za smaknu‘e, vidjevši kako umire, poviče: "Uistinu, ovaj bijaše Sin Božji!"

 

Neki od njegovih učenika dobili su od upravitelja dozvolu da ga pokopaju. Iako dobro čuvani, grob je trećeg dana nađen prazan. Uskrsli Isus se pokazao mnogim osobama, kako je bio obećao. Očitovao se više puta svojim učenicima koji su kasnije svjedočili da su ga vidjeli svojim očima i dotakli vlastitim rukama. Zatim se jednog dana, u njihovoj prisutnosti, uzdigao prema nebu i nestao, završivši svoje vidljivo poslanje na zemlji. Kao što je najavio, on će se svečano vratiti na kraju vremena da okupi spašeno čovječanstvo i svakome dade prema njegovim djelima.

Najvažnije riječi i djela iz života Isusova prenijeli su nam njegovi učenici u četiri knjige, koje nazivamo Evanđelje.To su za kršćane najdragocjenije knjige Novoga zavjeta. One sadrže navještenje i svjedočanstvo koje su apostoli dali o Isusu. Apostoli su započeli svoje poslanje čim su primili Duha Svetoga. Petar, apostoli i njihovi prvi suradnici stali su javno propovijedati i smjelo naviještati evanđelje ("dobru vijest") spasenje danog od Boga po Isusu Kristu.Petar je naglašavao: "Mi vršimo poslaničku službu u ime Krista; to je kao da Bog opominje po nama."U ime Krista molimo: pomirite se s Bogom." Apostol Ivan: "Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo svojim očima vidjeli, što smo razmotrili i što su naše ruke opipale...to navješćujemo i vama, da i vi imate s nama zajedništvo.