DESET BOŽJIH ZAPOVIJEDI

1. Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene!
2. Ne uzimaj imena Gospodina, Boga svoga, uzalud!
3. Sjeti se da svetkuješ dan Gospodnji!
4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!
5. Ne ubij!
6. Ne sagriješi bludno!
7. Ne ukradi!
8. Ne reci lažna svjedočanstva na bližnjega svoga!
9. Ne poželi žene ni muža bližnjega svoga!
10. Ne poželi nikakve stvari bližnjega svoga!

 

Tko je dao Deset zapovijedi i da li one još vrijede?

Bog je ove zapovijedi dao Mojsiju, vođi izraelskog naroda u Starom zavjetu. One vrijede trajno.

 

Da li zapovijedi obvezuju pod teški grijeh?

Deset zapovijedi sadrže tešku obvezu. Bog svojom milošću čini da bude moguće ono što zapovijeda.

 


 

Na koji je način Isus sažeo zapovijedi?

Isus je sažeo deset zapovijedi u dvije zapovijedi ljubavi:

Ljubi gospodina boga svoga, svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svim umom svojim. Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe.

 


1.

Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene!

 

Što naređuje prva zapovijed?

Prva zapovijed poziva čovjeka da vjeruje u Boga, da se u njega uzda i da ga ljubi iznad svega. Oblici štovanja Boga su:

častiti Boga

moliti mu se

iskazati dužno štovanje

održati obećanja i zavjete

 

Što je praznovjerje?

Praznovjerje je zastranjenje od štovanja pravoga Boga. U to spada idolopoklonstvo, gatanje i magija.


 

2.

Ne izusti imena Gospodina Boga svoga uzalud!

 

Što propisuje, a što zabranjuje druga zapovijed?

Druga zapovijed propisuje poštivanje imena Gospodnjeg, a zabranjuje svaku nedoličnu upotrebu imena Božjega, posebno psovku.

 


 

3.

Spomeni se da svetkuješ dan Gospodnji!

 

 

Koji su dani zapovijedani blagdani?

U prvom redu to je nedjelja, a od blagdana su još Božić, Tijelovo, Velika Gospa i Svi Sveti.

 

Kako se trebaju svetkovati ovi dani?

Nedjeljom i blagdanom dužni smo sudjelovati u misi, trebamo se uzdržati od teškog posla i slobodno vrijeme iskoristiti za susret s bližnjima (rođacima, bolesnicima, prijateljima…).

 


 

4.

Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!

 

Koji je značaj četvrte zapovijedi?

Djeca roditeljima duguju poštovanje, poslušnost i pomoć. Roditelji su opet prvi odgovorni za odgoj svoje djece u vjeri kao što su dužni brinuti o duhovnim i materijalnim potrebama djece.

 


5.

Ne ubij!

 

Zašto je zabranjeno ubiti?

Ljudski je život od trenutka začeća pa do smrti svet. Ubijanje čovjeka teško se protivi dostojanstvu ljudske osobe i svetosti Boga Stvoritelja.

 

Je li dopuštena samoobrana?

Zakonita obrana teška je dužnost za onoga tko je odgovoran za život drugoga i za opće dobro.

 

Što Crkva misli o pobačaju?

Od trenutka začeća dijete ima pravo na život. Namjeran pobačaj u velikom je sukobu s moralnim zakonom. Crkva osuđuje kaznom izopćenja (isključenja iz zajednice) sudionike u ovom činu.

 

Što Crkva misli o eutanaziji?

Svojevoljna eutanazija jest ubojstvo. Teško se protivi dostojanstvu ljudske osobe i poštivanju Boga.

 

Što valja misliti o samoubojstvu?

Samoubojstvo se teško protivi pravednosti, nadi i ljubavi. Ono je zabranjeno ovom zapovijedi.

 


 

6.

Ne sagriješi bludno!

 

Što je krepost čistoće?

Čistoća izražava čovjekovo jedinstvo u njegovom tjelesnom i duhovnim biću. Usko je povezana sa umjerenošću koja ide za tim da podvrgne razumu čovjekove strasti i osjećaje.

 

Koji su glavni teški grijesi koji se protive čistoći?

- To su samozadovoljavanje, predbračni i vanbračni spolni odnosi

- homoseksualna praksa i pornografija.

Drži se ženidbenih zakona svete Crkve.

 


 

7.

Ne ukradi!

Što zapovijeda, a što zabranjuje sedma zapovijed?

Sedma zapovijed propisuje poštenje, pravednost i odgovornost u upravljanju matarjalnim dobrima. Zabranjuje krađu koja se sastoji u otimanju, prisvajanju i korištenju tuđeg vlasništva protiv volje vlasnika.

 


8.

Ne reci lažna svjedočanstva!

 

Što je laž?

Laž se sastoji u krivom govorenju s namjerom da se zavede bližnjega koji ima pravo na istinu. Ako ne prouzroči veliku štetu bližnjemu, radi se o lakom grijehu.

 

Što je ogovaranje?

Ogovaranje je otkrivanje tuđih nedostataka i mana, bez objektivno valjanog razloga, osobama koje ih ne znaju.

 

Što je kleveta?

Kleveta je lažna tvrdnja koja škodi dobrom glasu drugoga.

 

Što je krivo suđenje?

To je držanje bližnjega krivim bez dovoljnog razloga.

 

Treba li uvijek držati tajnu?

Sakramentalni pečat ispovjedne tajne ne može biti izdan ni pod kojom izlikom. Profesionalnu tajnu treba čuvati. Što je rečeno u povjerenju, a drugome može naškoditi, ne smije se širiti.

 

Što traži izrečena laž?

Laž zahtjeva nadoknadu i opoziv.

 


 

9.

Ne poželi tuđeg ženidbenog druga!

 

Što zapovijeda deveta zapovijed?

Deveta nas zapovijed upozorava na oprez pred neumjerenim željama i pred požudom tijela. Ova nas zapovijed podsjeća na važnost stidljivosti koja se sastoji u izbjegavanju nemoralnog odijevanja i ponašanja.

 


10.

Ne poželi nikakve tuđe stvari!

 

Što zabranjuje deseta zapovijed?

Ova zapovijed zabranjuje neobuzdanu pohlepu koju rađa neumjerena želja za bogatstvom i vlašću.