Križni put

 

Pobožnost je vrlo stara i potječe iz Jeruzalema. Nastala je tijekom hodočašća, kada su vjernici obilazili mjesta Isusove muke. Križni put su promicali sv. Franjo Asiški i franjevci, ali se pobožnost značajnije proširila tek u 18. stoljeću te je priznata u Katoličkoj Crkvi, Evangelističkoj Crkvi i u još nekim protestantskim Crkvama.

Molitveni dio križnoga puta, sastoji se od pripravne molitve, zatim od 14 molitvi za svaku postaju i od završne molitve. Svaka od molitvi 14 postaja počinje zazivom: "Klanjamo ti se Kriste i blagoslivljamo Te, jer si po svojem svetom križu otkupio svijet". Zatim slijedi razmatranje prigodno za pojedinu postaju, molitve Oče naš, Zdravo Marijo i Slava Ocu, zaziv "Smiluj nam se Gospodine! Smiluj nam se!" i jedna strofa pjesme "Stala plačuć' tužna mati" (lat. "Stabat Mater"). Crkva vjeruje, da svatko tko aktivno sudjeluje u pobožnosti Križnoga puta dobiva brojne milosti i potpun oprost grijeha, ako se taj dan i ispovijedio (po potrebi) te pričestio.

Likovni prikaz postaja križnoga puta, postao je sastavni dio interijera crkvi. Sastoji se od 14 slika ili kipova, koji predstavljaju prizore Isusova trpljenja. Ta tradicija postoji od 17. stoljeća.

Papa svake godine na Veliki petak predvodi pobožnost križnog puta u rimskom Koloseumu. To je posebno popularizirao papa Ivan Pavao II., a nastavio je i njegov nasljednik papa Benedikt XVI. Dok je Ivan Pavao II. bio zdrav, osobno je nosio križ od postaje do postaje, a posljednjih godina njegova pontifikata to su činili odabrani vjernici iz cijeloga svijeta.

Postaje križnoga puta:
Isusa osuđuju na smrt
Isus prima na se križ
Isus pada prvi put pod križem
Isus susreće svoju svetu Majku
Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ
Veronika pruža Isusu rubac
Isus pada drugi put pod križem
Isus tješi jeruzalemske žene
Isus pada treći put pod križem
Isusa svlače
Isusa pribijaju na križ
Isus umire na križu
Isusa skidaju s križa
Isusa polažu u grob
Ovo je tradicionalan redoslijed postaja. Ponekad se mijenja raspored i uvode neke druge postaje te Isusovo uskrsnuće kao 15. postaja.

 

 

Prva postaja – Isusa osuđuju na smrt

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
- Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet

 

Gledaj nedužnog Isusa, gdje stoji pred sucem! Slušaj, kako ga krivo potvaraju i tuže, a on ni ne otvara svojih usta! Razdraženi narod, koji ga je prije nekoliko dana slavio kao kralja, mahnito viče: „Propni ga, propni!“ Osudiše ga; a on drage volje prima osudu, samo da nas oslobodi od osude vječnog prokletstva.

 

Pomolimo se: Gospodine Isuse! Na tu nepravednu osudu pristao sam i ja po grijehu. I ja sam te osudio svojim zlim življenjem. Oprosti mi! Daj mi milost, da i ja krotko i strpljivo primam krivi sud, te da se riješim osude na vječne muke. Amen.

Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!

Dušom njenom razboljenom,
Rastuženom, ražaljenom
Prolazio mač je ljut.

 

 

Druga postaja – Isus prima na se križ

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
- Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet


Gledaj teški križ, što ga na Isusa navalište njegovi neprijatelji. Ne nosi ga on za sebe, već za tebe i čitav svijet. Njegova sveta ramena tište tvoji grijesi i grijesi sviju ljudi, a ti još nećeš da se popraviš! Što prije skini sa sebe teško breme svojih grijeha u skrušenoj valjanoj ispovijedi.

Pomolimo se: Blagi Spasitelju, Isuse Kriste! Ti si dragovoljno na sebe prinio križ što ti ga prirediše moji grijesi i grijesi svega svijeta. Daj mi milost, da oćutim teško breme svojih grijeha i da ih skrušeno oplačem. Amen.

Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!

O koliko ucviljena
Bješe ona izvišena
Majka Sina jedinog!

 

 

 Treća postaja – Isus pada prvi put pod križem

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
- Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet


Kako su teški naši grijesi! Pod njihovim teretom pada onaj, koji sve drži svojom svemožnom riječju; a pada zato, da se mi podignemo iz svojih zloća. Gledaj, kako Isus strpljivo podnosi sve pogrde i nemile udarce! A ti se tužiš na svaku malenkost i za svaku nepromišljenost mrmljaš, ti, koji si i više toga zaslužio.

Pomolimo se: Nedužni Isuse Kriste! Pod težinom mojih grijeha padaš ti, da mene bijednika podigneš. Okrijepi me, dragi Isuse, da nikada više ne padnem u grijeh! Daj mi milost, da me nikakvo zlo ne odijeli od tvoje ljubavi. Amen.

Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!

Bol bolova sve to ljući
Blaga Mati gledajući
Muke slavnog Čeda svog.

 

 

 

Četvrta postaja – Isus susreće svoju svetu Majku

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
- Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet


Gledaj žalosnu Isusovu Majku, kako rasplakana ide za svojim Sinom! Kolika joj bol obuze srce, kad ga vidje onako nagrđena i izmučena! A tko joj prouzroči toliko bol? Mi i naši grijesi. Hoćemo li i nadalje svojim grijesima zadavati bol svetoj Spasiteljevoj Majci? Ne, nikada više!

Pomolimo se: Dragi Isuse! Molim te za onu tugu, što si je podnio, kad si susreo svoju Majku: udijeli mi pravu pobožnost prema svojoj svetoj Majci. A ti, žalosna Majko, pomozi mi , da se uvijek spominjem muke tvoga Sina, i da po njoj dođem u nebo. Amen.

Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!

Koji čovjek ne bi plako
Majku Božju videć tako
U tjeskobi tolikoj!

 

 

 

Peta postaja – Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
- Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet


Spasitelj je tako iznemogao, da već ne može nositi križa; ali tvrdo ljudsko srce nema smilovanja. Isus je mnogoga bolesnika ozdravio, mnogomu mrtvacu vratio život; sada sam treba pomoći, ali mu nema nikoga u pomoć. Ne preosta, dakle, njegovim neprijateljima drugo, već da prisile Šimuna, te pomogne Isusu nositi križ. O sretna li Šimuna! A kako ti nosiš križ?

Pomolimo se: Mili moj Isuse! Prosvijetli me svojom milošću, da spoznam, kolika je vrijednost tvojega križa; i daj mi milost, da križ od tebe meni poslani, zagrlim i nosim drage volje dokle god ti hoćeš. Amen.

Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!

Tko protužit neće s Čistom,
Kada vidi gdje za Kristom
Razdire se srce njoj?

 

 

 

Šesta postaja – Veronika pruža Isusu rubac

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
- Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet


Među silnom svjetinom, koja se naslađivala Isusovim mukama, našla se jedna pobožna žena, te požali Isusa. Ona mu pruži rubac, da otare svoje krvavo lice. A za nagradu vraća joj Spasitelj sliku svoga svetog obraza utisnutu u rubac. Kako je lijepo ogledalo dobila sveta Veronika! Ogledaj se u to ogledalo često!

Pomolimo se: Dobri Isuse, koji si smrtnim znojem svoga lica meni spasio život; daj, vrati mojoj duši ljepotu, koju je primila na krštenju! Daj mi onako nježno srce, kakvim ti je sveta Veronika pružila rubac, pa i meni utisni u srce biljeg svoje muke. Amen.

Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!

Zarad grijeha svoga puka
Gleda njega usred muka
I gdje bičem bijen bi.

 

 

 

Sedma postaja – Isus pada drugi put pod križem

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
- Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet


Eto i opet pada Isus, da iz gliba grijeha podigne tebe i sve ljude. Kako ga moraju boljeti rane na svetom tijelu! Ali još više nego rane bole ga tvoji grijesi, u koje jednako padaš. Prigni već jednom svoju oholu glavu, budi od srca ponizan i nauči se Bogu za ljubav i za pokoru svojih grijeha strpljivo podnositi svaki križ!

Pomolimo se: Ljubljeni Isuse! Ti opet padaš pod teškim bremenom križa. Molim te za boli, što si ih oćutio kod ovoga pada, digni me iz mojih grijeha, i ne daj, da se ikada više u njih vratim. Amen.

Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!

Gleda svoga milog Sina,
Ostavljenog sred gorčina,
Gdje se s dušom odijeli.

 

 

Osma postaja – Isus tješi jeruzalemske žene

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
- Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet


Bogoljubne žene požališe Isusa, kad ga vidješe svega krvava i izranjena; i zato uzeše nad njim plakati. A Isus im reče: „Kćeri jeruzalemske, ne oplakujte mene, nego oplakujte sebe i svoju djecu!“ I tebi Isus veli isto, što je rekao ženama: „Ne oplakuj, sinko, mene, nego oplakuj sebe i svoje grijehe!“ A gdje su tvoje suze, da oplačeš svoje grijehe?

Pomolimo se: Dragi Isuse, koji voliš da oplakujem svoje grijehe, nego tvoje muke, daj mi milost, da skrušenim srcem oplačem grijehe i uvrede, što sam ti ih nanio, i da zavrijedim veseliti se s tobom u nebeskom kraljevstvu. Amen.

Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!

Vrelo milja, slatka Mati,
Bol mi gorku osjećati
Daj, da s tobom procvilim!

 

 

Deveta postaja – Isus treći put pada pod križem

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
- Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet


Po treći put pada Isus pod križem, ali ga ne prestaje nositi, dok ne dovrši djelo ljudskog spasenja. Zašto ti nećeš da nosiš križ, koji te vodi u nebo? U križu je spasenje, u križu je zaštita i obrana, u križu je život. Zato prigrli križ, da živiš u vijeke.

Pomolimo se: Dobri Isuse, koji si od silne muke i po treći put pao pod križem, ali se opet pridigao i prigrlio križ, da dovršiš za me žrtvu, daj mi jakost i ustrajnost, da sa strahom i trepetom mislim na spasenje svoje duše, i da me breme grijeha ne obori u vječni ponor, odakle nema spasenja. Amen.

Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!

Neka ljubav srca moga
Gori sveđ za Krista Boga,
Da mu u svem omilim.

 

 

Deseta postaja – Isusa svlače

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
- Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet


Gledaj, kako Isusovi krvnici svukoše s njega i odijelo! Oh, strahote! Gol stoji Bog, koji sve odijeva! Njegovo sveto i čisto tijelo izvrgava se ruglu. Zbog naše tašte gizde i puste taštine on mora podnositi toliku sramotu: mora biti bez odijela, da nas zaodjene odijelom nedužnosti, koje smo izgubili sramotnim mislima, riječima i djelima.

Pomolimo se: Nedužni Isuse, koji si na Kalvariji bio sramotno svučen, daj mi milost, da i ja sa sebe svučem staru zlu ćud i zle požude. Daj, da sve, što je taštim ljudima slatko, meni bude gorko, a ti jedini da mi budeš prava slast i utjeha. Amen.

Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!

Rane drage, Majko sveta,
Spasa za me razapeta
Tisni usred srca mog!

 

 

Jedanaesta postaja – Isusa pribijaju na križ

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
- Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet


Promisli, kako oštrim čavlima pribijaju na križ svete Isusove ruke, koje su ljudima učinile toliko dobra! Promisli, kako mu probijaju noge, koje su koračale jedino za ljudsko spasenje! Što si ti zaslužio, koji si svojim rukama počinio tolike nepravde; koji si često stupao po zabranjenom i krivom putu! Pravdi se Božjoj mora svakako potpuno zadovoljiti: bolje na ovom svijetu, nego na drugom.

Pomolimo se: Klanjam ti se, moj Isuse, i molim te za tvoju svetu muku: daj, da mi protrnu sva uda od svetoga straha. Daj, da razapnem grešne požude svoga tijela, i da vazda budem tvoj. Amen

Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!

Neka dođu i na mene
Patnje za me podnesene
Sina tvojeg ranjenog.

 

 

 

Dvanaesta postaja – Isus umire na križu

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
- Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet


Spasitelj visi na križu u groznim mukama, a njegovi ga neprijatelji još ruže i grde. Ali on ih ne proklinje, već za njih moli: „Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine!“ Opraštaš li i ti svojim neprijateljima? Isus je umro, da mi živimo. Svojom smrću Isus je pobijedio smrt.

Pomolimo se: Strpljivi Isuse, koji si na križu izdahnuo: molim te, pritegni me k sebi na sveti križ! Zaslužio sam nesretnu smrt, ali te molim, smiluj mi se poradi pregorke svoje smrti, i daj, da jednom s križem u ruci umrem u tvojoj milosti. Amen.

Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!

Daj mi s tobom suze livat,
Raspetoga oplakivat,
Dokle diso budem ja.

 

 

Trinaesta postaja – Isusa skidaju s križa

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
- Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet


Promisli, koliku je bol morala oćutjeti blažena Djevica Marija, kad joj u krilo položiše mrtvo tijelo ljubljenog Sina! Grijeh probode mačem neopisive žalosti njezino majčinsko srce. – Oplači svoje grijehe i žali Majku, koja za te toliko trpi! Čuvaj se ponovnog pada, da je i opet ljuto ne ucviliš.

Pomolimo se: Rastužena Majko Isusova i moja Majko! Molim te za onu ljutu bol, što si je pretrpjela, kad si primila u krilo mrtvo tijelo božanskog Sina: primi i moju dušu na samrti u svoje materinsko krilo. Amen.

Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!

U tvom društvu uz križ stati,
S tobom jade jadovati
Želja mi je jedina.

 

 

Četrnaesta postaja – Isusa polažu u grob

- Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te
- Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet


Pobožni Josip Aritmejac i Nikodem iskazaše Spasitelju posljednju počast položivši mu sveto tijelo u novu grobnicu, u kojoj ne bijaše još nitko ukopan. No Isusovo tijelo nije ostalo u grobu; domalo je slavno ustalo iz groba i združilo se opet s dušom. – I tebe će jednom položiti u grob. Gledaj, da ti tijelo bude izmučeno trudom i naporom dobrih djela, da tako slavno ustane na vječni život.

Pomolimo se: Isuse, začetniče života, daj, da na tvom grobu oživim novim životom, i da umrijevši posvema grijehu, s tobom jednom uskrsnem na vječni život. Amen.

Smiluj nam se, Gospodine! – Smiluj nam se!

Kada dođu smrtni časi,
Kriste, Bože, nek me spasi
Majke tvoje zagovor.

 

 

Završna molitva

Dobri Isuse! Zahvaljujem ti na milosti, koju si mi udijelio pri ovoj pobožnosti. Primi ovu moju bogoljubnost na slavu svoje muke, na zadovoljštinu za moje grijehe, na utjehu i pomoć dušama u čistilišću! Ne daj, Isuse, da neizmjerna vrijednost tvoje svete krvi bude za me izgubljena, nego mi udijeli svoju milost i uvedi me poslije ovoga života u vječnu radost. Amen.

 

 

 

 

Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš Otkupitelj, i njegov pod križem žalosna Majka Marija!

 

 


Kad mi zemlja tijelo primi,
Dušu onda uzmi ti mi
U nebeski blažen dvor.

 

 

Sve fotografije su sa Prvog velikog Križnog puta župe Sveti Juraj u Trnju, 20. travnja 2011.

Obrada: Ivan