Sprovodi pokojnih vjernica/ka godine 2024.

 

 

Nema sprovoda

 

 

Naši župljani, umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju Sveti Juraj u Trnju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

                 

1.

Đuro Zrna - 1934. Sveti Juraj u Trnju 63 09.01.24. 11.01.24. 14,00 Župno groblje

2.

Kata Blagus Borović 1938. D. Pustakovec 45 16.01.24. 17.01.24. 13,00 Župno groblje

3.

Jula Tomašić Marcinjaš 1934. Palinovec 95 16.01.24. 19.01.24. 13,00 Župno groblje

4.

Kristina Baranašić Jančec 1931. Palinovec 99 25.01.24. 27.01.24. 14,00 Župno groblje

5.

Đuro Kramar - 1950. Čehovec, Glavna ul. 50 29.01.24. 31.01.24. 14,00 Župno groblje
6. Franjo Kolarić - 1940. D. Hrašćan 86 03.02.24. 05.02.23. 15,00 Župno groblje
7. Ivan Bajnec - 1947. Turčišće 96 07.02.24. 09.02.24. 13,00 Župno groblje
8.                
9.                
10.                

 

 

Naši župljani, umrli i kršćanski pokopani ove godine na Mjesnom groblju Hodošan:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

                 

1.

Barbara Vlahek Hegeduš 1944. Hodošan, P. Boraca 27 12.01.24. 14.01.24. 14,00 Mjesno groble Hodošan

2.

Zvonimir Dovečer - 1957. Hodošan, Prvomajska 21 16.01.24. 17.01.24. 14,00 Mjesno groble Hodošan

3.

Stjepan Vuk - 1937. Hodošan, Grobljanska 22 30.01.24. 01.02.24. 14,00 Mjesno groble Hodošan

4.

               

5.

               

 

 

Sprovod drugih pokojnika na našim grobljima

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

               
2.                
3.                

 

Sprovod naših župljana na drugim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

               

2.

               
3.