Sprovodi pokojnih vjernica/ka godine 2023.

 


 

Nema sprovoda
 

 

Naši župljani, umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju Sveti Juraj u Trnju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Marija Novak Kolarić 1922. Donji Hrašćan 145 01.01.23. 03.01.23. 14,00 Župno groblje

2.

Anastazija Horvat Hegeduš 1935. Palinovec 86 07.01.23. 08.01.23. 14,00 Župno groblje

3.

Ana Brumen Klobučarić 1956. Palinovec 190 09.01.23. 10.01.23. 14,00 Župno groblje

4.

Mijo Setnik - 1939. Donji Pustakovec 80 18.01.23. 19.01.23. 14,00 Župno groblje

5.

Marija Biber Bedić 1951. Turčišće 74 18.01.23. 20.01.23. 14,00 Župno groblje
6. Ivan Lisjak - 1959. Palinovec 148 23.01.23. 24.01.23. 14,00 Župno groblje
7. Stjepan Janković - 1930. Čehovec, Gajska 10 28.01.23. 31.01.23. 14,00 Župno groblje
8. Magdalena Lovrenčić Baranašić 1935. Palinovec 117 17.02.23. 19.02.23. 14,00 Župno groblje
9. Agata Zadravec Zebec 1930. Palinovec 224 19.02.23. 21.02.23. 14,00 Župno groblje
10. Lucija Kovač Pintarić 1931. Turčišće 143 01.04.23. 04.04.23. 14,00 Župno groblje
11. Kata Šipuš Žvorc 1940. Palinovec 133 22.04.23. 25.04.23. 15,00 Župno groblje
12. Josip Bihar - 1952. Turčišće 150 24.04.23., 28.04.23. 15,00 Župno groblje
13. Franjo Kramar - 1934. D. Pustakovec 110 05.05.23. 06.05.23. 14,30 Župno groblje
14. Ivan Patafta, - 1945. Turčišće 182 23.05.23. 25.05.23. 15,00 Župno groblje
15. Milka Ivković Čavlek 1934. D. Pustakovec 37 30.05.23. 01.06.23. 15,00 Župno groblje
16. Zlata Zrna Kovač 1941. Sveti Juraj u Trnju 63 06.06.23. 07.06.23. 15,00 Župno groblje
17. Bernarda Horvat Horvat 1955. Palinovec 55 14.06.23. 15.06.23. 13,30 Župno groblje
18. Franjo Jalšovec - 1955. Turčišće 169 14.06.23. 15.06.23. 14,00 Župno groblje
19. Pavao Blažeka - 1936. Čehovec, Glavna 58 25.06.23. 27.06.23. 14,30 Župno groblje
20. Zlatko Furdi - 1955. Sveti Juraj u Trnju 23 12.07.23. 13.07.23. 15,00 Župno groblje
21. Zlatko Brumen - 1960. Turčišće 87 29.07.23. 30.07.23. 14,00 Župno groblje
22. Ljubica Radović Unukić 1941. Palinovec 156 09.08.23. 11.08.23. 15,00 Župno groblje
23. Antun Drvoderić - 1954. Turčišće 121 09.09.23. 10.09.23. 14,00 Župno groblje
                 

 

 

Naši župljani, umrli i kršćanski pokopani ove godine

na Mjesnom groblju Hodošan:

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Ivan Vidović - 1940. Hodošan, Uska 3 10.01.23. 11.01.23. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

2.

Franjo Čemerika - 1935. Hodošan, Glavna 43 23.01.23. 27.01.23. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

3.

Dragica Vadlja Košak 1940. Hodošan, Vukov gaj 8 21.02.23. 23.02.23. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

4.

Nada Ružić Barić 1944. Hodošan, B. Radić 7 13.04.23. 15.04.23. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

5.

Marija Baranašić Mikloška 1934. Hodošan, Braće Radića 80 15.04.23. 18.04.23. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

6.

Ivan Mesarić - 1940. Hodošan, Braće Radića 71 16.04.23. 18.04.23. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

7.

Drago Mesarić - 1958. Hodošan, P. Boraca 32 01.06.23. 03.06.23. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

8.

Bojana Baranašić Čanić 1964. Hodošan, Grobljanska 8 13.06.23. 15.06.23. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

9.

Katarina Ružić Čanad 1936. Hodošan, Uska 4 24.06.23. 26.06.23. 16,00 Mjesno groblje Hodošan

10.

Paula Sabol Sabol 1985 Hodošan, Prečna 4 21.07.23. 22.07.23. 13,30 Mjesno groblje Hodošan

11.

Agneza Zeljko Vadlja 1952. Hodošan, Čakovečka 24 15.07.23. 22.07.23. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

12.

Magdalena Čanadi Pongrac 1933. Hodošan, Prvomajska 17 03.08.23. 04.08.23. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

13.

Nada Strahija Naranđa 1942. Hodošan, B. Radića 43 07.08.23. 08.08.23. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

14.

Darko Vlahek - 1975. Hodošan, B. Radića 57 15.08.23., 18.08.23. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

15.

               

 

 

Sprovod drugih pokojnika na našim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Franjo Jambrečić - 1938. Čakovec, O. Župančića 36 01.01.23. 03.01.23. 14,00 Župno groblje

2.

Zora Petković Jalšovec 1951. Čakovec, Kolodvorska 4 16.02.23. 17.02.23. 15,00 Župno groblje
3. Kata Naranđa Matić 1937. Čakovec, L. Bezederija 51 26.04.23. 28.04.23. 14,30 Župno groblje 

 

Sprovod naših župljana na drugim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

               

2.

               
3.