Sprovodi pokojnih vjernica/ka godine 2021.

 

 

 Vinko Tišljarić, rođen 1930. godine, Čehovec 52, umro 19.06.21.,

sprovod 21.06.21. u 14,30 na Župnom groblju

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Katarina Koštrbanj Kovačić 1926. D. Pustakovec 83 02.01.21. 05.01.21. 13,30 Župno groblje

2.

Magdalena Sabol Lovrenčić 1926. Palinovec 38 05.01.21. 06.01.21. 13,30 Župno groblje

3.

Evica Sabolek Kolonić 1930. Turčišće 139 07.01.21. 08.01.21. 13,30 Župno groblje

4.

Dragica Krčmar Čanadi 1931. Turčišće 188 08.01.21. 09.01.21. 13,30 Župno groblje

5.

Jelena Dolenec Sanjković 1948. Turčišće 81. 12.01.21. 13.01.21. 13,30 Župno groblje
6. Ljubica Jančec Vranović 1936. Turčišće 145 13.01.21. 15.01.21. 13,30 Župno groblje
7. Milka Horvat Kramar 1944. Palinovec 76 15.01.21. 16.01.21. 13,30 Župno groblje
8. Dragutin Dolenec - 1935. Palinovec 187 17.01.21. 19.01.21. 13,30 Župno groblje
9. Kata Kolarić Vadlja 1941. D. Hrašćan 151 19.01.21. 20.01.21. 13,30 Župno groblje
10. Marija Halić Vuk 1935. Sveti Juraj u Trnju 43 10.02.21. 12.02.21.  13,30 Župno groblje
11. Zlata Blažeka Kolonić 1935. Čehovec 8 02.03.21. 04.03.21. 14,00 Župno groblje
12. Ana Blažinčić Tot 1922. Hodošan, Glavna 20 27.03.21. 29.03.21. 14,00 Župno groblje
13. Stjepan Lončarić - 1957. Čehovec 105M 03.04.21. 06.04.21. 14,30 Župno groblje
14. Marija Novak Blagus 1936. Palinovec 63 09.04.21. 11.04.21. 14,00 Župno groblje
15. Vladimir Hegeduš - 1958. Palinovec 169B 09.05.21. 10.05.21. 14,30 Župno groblje
16. Ivan Ivković - 1943. D. Hrašćan 128 21.05.21. 23.05.21. 15,00 Župno groblje
17. Ivan Plevnjak - 1945. Palinovec 162 06.06.21. 07.06.21. 15,00 Župno groblje
18. Ivan Blažinčić - 1952. D. Pustakovec 12 07.06.21. 09.06.21. 13,00 Župno groblje
19. Kata Jurčec Habuš 1931. Sveti Juraj u Trnju 47 10.06.21. 11.06.21. 15,00 Župno groblje

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Mjesnom groblju Hodošan:

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Stjepan Kuhanec - 1943. Hodošan, B. Radića 27 28.01.21. 29.01.21. 13,30 Mjesno groblje Hodošan

2.

Ivan Blagus -

1948.

Hodošan, P. Boraca 33 06.03.21. 09.03.21. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

3.

Ivan Blagus - 1937. Hodošan, Vukov gaj 7 28.03.21. 29.03.21. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

4.

Dora Blagus Vlahek 1934. Hodošan, Tiha 1 26.04.21., 27.04.21. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

5.

Agneza Špoljar Ivković 1940. Hodošan, Zlatoljska 7 18.06.21. 19.06.21. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

 

 

Sprovod drugih župljana na našim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Jelena Jančec Jančec 1940. Čakovec, Vukovarska 7 28.01.21. 30.01.21. 13,30 Župno groblje

2.

Eva Biber Božić 1928. Novo Selo Rok, R. Končara 12 04.02.21. 05.02.21. 13,00 Župno groblje 
3. Ivan Ivanović - 1938. Goričan, M. Smoleka 10 11.05.21. 12.05.21. 14,00 Mjesno groblje Hodošan
                 

Sprovod naših župljana na drugim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

               

2.