Sprovodi pokojnih vjernica/ka godine 2021.

 

 

Nadica Krznar, rođena Švec 1963. godine, Palinovec 125, umla 27.11.21.,

sprovod 30.11.21. u 14,30 na Župnom groblju

Sprovod drugih pokojnika na našim grobljima

Gabrijel Lončar, rođeni 1946. godine, Varaždin, Leopolda Ebnera 9a, umro 27.11.21.,

sprovod 29.11.21. u 13,30 na Župnom groblju

 

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Katarina Koštrbanj Kovačić 1926. D. Pustakovec 83 02.01.21. 05.01.21. 13,30 Župno groblje

2.

Magdalena Sabol Lovrenčić 1926. Palinovec 38 05.01.21. 06.01.21. 13,30 Župno groblje

3.

Evica Sabolek Kolonić 1930. Turčišće 139 07.01.21. 08.01.21. 13,30 Župno groblje

4.

Dragica Krčmar Čanadi 1931. Turčišće 188 08.01.21. 09.01.21. 13,30 Župno groblje

5.

Jelena Dolenec Sanjković 1948. Turčišće 81. 12.01.21. 13.01.21. 13,30 Župno groblje
6. Ljubica Jančec Vranović 1936. Turčišće 145 13.01.21. 15.01.21. 13,30 Župno groblje
7. Milka Horvat Kramar 1944. Palinovec 76 15.01.21. 16.01.21. 13,30 Župno groblje
8. Dragutin Dolenec - 1935. Palinovec 187 17.01.21. 19.01.21. 13,30 Župno groblje
9. Kata Kolarić Vadlja 1941. D. Hrašćan 151 19.01.21. 20.01.21. 13,30 Župno groblje
10. Marija Halić Vuk 1935. Sveti Juraj u Trnju 43 10.02.21. 12.02.21.  13,30 Župno groblje
11. Zlata Blažeka Kolonić 1935. Čehovec 8 02.03.21. 04.03.21. 14,00 Župno groblje
12. Ana Blažinčić Tot 1922. Hodošan, Glavna 20 27.03.21. 29.03.21. 14,00 Župno groblje
13. Stjepan Lončarić - 1957. Čehovec 105M 03.04.21. 06.04.21. 14,30 Župno groblje
14. Marija Novak Blagus 1936. Palinovec 63 09.04.21. 11.04.21. 14,00 Župno groblje
15. Vladimir Hegeduš - 1958. Palinovec 169B 09.05.21. 10.05.21. 14,30 Župno groblje
16. Ivan Ivković - 1943. D. Hrašćan 128 21.05.21. 23.05.21. 15,00 Župno groblje
17. Ivan Plevnjak - 1945. Palinovec 162 06.06.21. 07.06.21. 15,00 Župno groblje
18. Ivan Blažinčić - 1952. D. Pustakovec 12 07.06.21. 09.06.21. 13,00 Župno groblje
19. Kata Jurčec Habuš 1931. Sveti Juraj u Trnju 47 10.06.21. 11.06.21. 15,00 Župno groblje
20. Vinko Tišljarić - 1930. Čehovec 52 19.06.21. 21.06.21. 14,30 Župno groblje
21. Nikola Štimec - 1945. Turčišće 16 21.06.21. 23.06.21. 14,30 Župno groblje
22. Draga Jalšovec Patafta 1934. Turčišće 169 26.06.21. 27.06.21. 14,00 Župno groblje
23. Stjepan Novak - 1939. Turčišće 170 18.07.21. 19.07.21. 15,00 Župno groblje
24. Nada David Sermek 1951. D. Hrašćan 3 05.08.21. 07.08.21. 14,30 Župno groblje
25. Jelena Lajtman Branilović 1940. Hodošan, Školska 7 17.08.21. 19.08.21. 15,00 Župno groblje
26. Marija Mihalec Košak 1937. Turčišće 184 05.09.21. 07.09.21. 14,30 Župno groblje
27. Željko Purić - 1969. Turčišće 139 07.09.21. 09.09.21. 15,30 Župno groblje
28. Dragutin Horvat - 1935. D. Pustakovec 63 12.09.21. 15.09.21. 15,00 Župno groblje
29. Stjepan Kovačić - 1941. Palinovec 118 16.09.21. 17.09.21. 15,00 Župno groblje
30. Terezija Jurčec Matić 1928. Čehovec 131 20.09.21. 21.09.21. 15,00 Župno groblje
31. Mirsada Bistrović Rizvić 1958. Palinovec 208 20.09.21. 22.09.21. 15,00 Župno groblje
32. Mario Jančec - 1985 D. Pustakovec 112 21.09.21. 23.09.21. 15,30 Župno groblje
33. Ana Baranašić   1949. Palinovec 82 23.09.21. 24.09.21. 14,00 Župno groblje
34. Josip Čavlek - 1937. Čehovec 42 01.10.21. 02.10.21. 14,30 Župno groblje
35. Emilija Lončarić Vadlja 1949. Čehovec 105g 02.10.21. 04.10.21. 15,00 Župno groblje
36. Franjo Srnec - 1959. D. Pustakovec 103/1 15.10.21. 17.10.21. 14,00 Župno groblje
37. Ljubica Koprivec - 1960. D. Hrašćan 44 16.10.21. 19.10.21. 15,00 Župno groblje
38. Kata Kramar Blagus 1940. D. Pustakovec 61 20.10.21. 22.10.21. 15,00 Župno groblje
39. Angela Marciuš Kuhanec 1930. Palinovec 197 10.11.21. 11.11.21. 14,30 Župno groblje
40. Ana Jalšovec Višnjić 1929. Čehovec 57 22.11.21. 23.11.21. 13,00 Župno groblje

 

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Mjesnom groblju Hodošan:

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Stjepan Kuhanec - 1943. Hodošan, B. Radića 27 28.01.21. 29.01.21. 13,30 Mjesno groblje Hodošan

2.

Ivan Blagus -

1948.

Hodošan, P. Boraca 33 06.03.21. 09.03.21. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

3.

Ivan Blagus - 1937. Hodošan, Vukov gaj 7 28.03.21. 29.03.21. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

4.

Dora Blagus Vlahek 1934. Hodošan, Tiha 1 26.04.21. 27.04.21. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

5.

Agneza Špoljar Ivković 1940. Hodošan, Zlatoljska 7 18.06.21. 19.06.21. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

6.

Josip Mate - 1929. Hodošan, Vinogradska 10 05.09.21. 08.09.21. 15,30 Mjesno groblje Hodošan
7.                

 

 

 

Sprovod drugih pokojnika na našim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Jelena Jančec Jančec 1940. Čakovec, Vukovarska 7 28.01.21. 30.01.21. 13,30 Župno groblje

2.

Eva Biber Božić 1928. Novo Selo Rok, R. Končara 12 04.02.21. 05.02.21. 13,00 Župno groblje 
3. Ivan Ivanović - 1938. Goričan, M. Smoleka 10 11.05.21. 12.05.21. 14,00 Mjesno groblje Hodošan
4.  Saša Novak - 1974.

D. Kraljevec, Cvjetna 30

16.07.21. 18.07.21. 14,30 Župno groblje 
5. Kata Čavlek Dokleja 1938. Čakovec, M. Pušteka 9 11.09.21. 14.09.21. 15,00 Župno groblje
6.  Julijana Rettich Vuk 1950. Hemrecht str. 15, Langenfeld, Njemačka 09.10.21. 23.10.21. 14,00 Mjesno groblje Hodošan
7. Ivan Zadravec - 1954. V. Gorica, Kurilovečka 138 15.11.21. 16.11.21. 14,30 Župno groblje
8. Svjetlana Hlapćić Hošnjak 1977. Čakovec, Vukovarska 1 18.11.21. 23.11.21. 14,00 Mjesno groblje Hodošan
9. Matija Hržić - 1929. Zagreb, Šamačka 38 23.11.21. 26.11.21. 13,00 Mjesno groblje Hodošan
10. Antonija Hržić Premužić 1926. Zagreb, Šamačka 38 24.11.21. 26.11.21. 13,00 Mjesno groblje Hodošan

 

Sprovod naših župljana na drugim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

               

2.