Sprovodi pokojnih vjernica/ka godine 2022.

 

Doroteja Zrna, rođena Gosarić 1931. godine, D. Hrašćan 6, umrla 25.11.22.,

sprovod 26.11.22. u 13,30 na Župnom groblju

Josip Kramar, rođen 1959. godine, D. Pustakovec 61, umro 24.11.22.,

sprovod 26.11.22. u 14,00 na Župnom groblju

 

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju Sveti Juraj u Trnju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Matija Furdi - 1953. Sveti Juraj u Trnju 23 04.01.22. 05.01.22. 14,00 Župno groblje

2.

Agata Barić Zagorec 1931. D. Hrašćan 55 10.01.22. 11.01.22. 14,00 Župno groblje

3.

Dragutin Špilek - 1937. Turčišće 35 30.01.22. 31.01.22. 14,00 Župno groblje

4.

Marija Tomašek Treska 1929. Palinovec 140 05.02.22. 08.02.22. 14,00 Župno groblje

5.

Ana Malek Tomašek 1954. Palinovec 140 18.02.22. 19.02.22. 14,00 Župno groblje
6. Franciska Kolar Mikulić 1940.  Sveti Juraj u Trnju 89 19.02.22. 22.02.22. 12,30 Župno groblje
7. Željko Bengez - 1970. Čehovec, Glavna 106 04.03.22. 07.03.22. 14,00 Župno groblje
8. Matija Zelenić - 1944. Palinovec 112 12.03.22. 13.03.22. 14,00 Župno groblje
9. Agneza Čonka Vagaj 1942. D. Pustakovec 109 19.03.22. 20.03.22. 14,00 Župno groblje
10. Kata Ilijaš Gregoran 1935. Čehovec 107 30.03.22. 01.04.22. 14,00 Župno groblje
11. Haseda Mikloška Skenderović 1963. Donji Hrašćan 59 02.04.22. 09.04.22. 14,00 Župno groblje
12. Roza Furdi Hajdarović 1935. Turčišće 3 11.04.22. 12.04.22. 15,00 Župno groblje
13. Draga Zrna Vlahek 1957. Turčišće 186 02.05.22. 04.05.22. 15,00 Župno groblje
14. Marija Blažeka Bengez 1936. Čehovec, Glavna 58 09.05.22. 11.05.22. 14,30 Župno groblje
15. Vladimir Kivač 1958. Čehovec, Vrtna 23 14.05.22. 16.05.22. 15,00 Župno groblje
16. Zlatko Horvat - 1963. Palinovec 76 19.05.22. 21.05.22. 15,00 Župno groblje
17. Jelena Vincek Đebi 1931. D. Pustakovec 71 09.06.22. 11.06.22. 14,30 Župno groblje
18. Katarina Žvorc Lepen 1942. Turčišće 164 11.06.22. 13.06.22. 15,00 Župno groblje
19. Terezija Beti Purić 1946. Čehovec, Glavna 141 02.07.22. 04.07.22. 15,00 Župno groblje
20. Franjo Glavina - 1935. Čehovec, Glavna 111 10.07.22. 12.07.22. 15,00 Župno groblje
21. Anica Blažinčić Blažinčić 1954. Palinovec 79 01.08.22. 02.08.22. 14,30 Župno groblje
22. Jelena Kuhanec Sačer 1937. Čehovec, Glavna 53 10.08.22. 12.08.22. 15,00 Župno groblje
23. Đuro Vidović - 1945. Donji Hrašćan 53 11.08.22. 13.08.22. 15,00 Župno groblje
24. Mirko Blažeka - 1965. Čehovec, Grabe 9 13.08.22. 14.08.22. 14,00 Župno groblje
25. Vinko Košak - 1943. Palinovec 179 23.08.22. 24.08.22. 15,00 Župno groblje
26. Ivan Branilović - 1946. Varaždin, Vukovarska 1b 22.09.22. 24.09.22. 13,00 Župno groblje
27.  Milka Janković Sanjković 1941. Turčišće 111 25.09.22. 26.09.22. 15,00 Župno groblje
28. Đuro Frančić - 1953. Čehovec, Vrtna 25 21.10.22. 22.10.22. 14,00 Župno groblje
29. Zvonimir Branilović - 1940. Turčišće 33 23.10.22. 25.10.22. 15,00 Župno groblje
30.  Marija Kolarić Kolarić 1943.

D. Hrašćan 86

05.11.22. 06.11.22. 14,00 Župno groblje
31. Elizabeta Čavlek Strahija   Čehovec 108 12.11.22. 15.11.22. 14,00 Župno groblje
32.  Božidar Tkalec - 1965. Palinovec 135 23.11.22. 25.11.22. 14,30 Župno groblje
33.                

 

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Mjesnom groblju Hodošan:

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Vladimir Purić - 1934. Hodošan, P. Boraca 16 07.01.22. 09.01.22. 13,00 Mjesno groblje Hodošan

2.

Ana Purić Purić 1942. Hodošan, B. Radića 25 09.01.22. 10.01.22. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

3.

Agneza Tišljarić Smolek 1927. Hodošan, B. Radića 76 20.02.22. 21.02.22. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

4.

Roza Blagus Krznar 1919. Hodošan, Glavna 79 02.03.22. 03.03.22. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

5.

Josip Vagaj - 1957 Hodošan, Glavna 64 08.04.22. 10.04.22. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

6.

Ivan Špoljar - 1936. Hodošan, Zlatoljska 7 11.04.22. 12.04.22. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

7.

Josip Jurmić - 1934. Hodošan, P. Boraca 46 07.05.22. 08.05.22. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

8.

Katica Nikolova Pintarić 1961. Hodošan, Vinogradska 6 10.05.22. 12.05.22. 13,30 Mjesno groblje Hodošan

9.

Antun Novak - 1940. Hodošan, Glavna 41 15.05.22. 17.05.22. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

10.

Marija Blagus Sabol 1932. Hodošan, Braće Radića 62 27.06.22. 29.06.22. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

11.

Ana Bukovina Purić 1940. Hodošan, Glavna 24 23.07.22. 25.07.22. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

12.

Marija Bezjak Pandur 1938. Hodošan, Zlatoljska 24 01.08.22. 03.08.22. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

13.

Slavica Vagaj Pandur 1938. Hodošan, Glavna 64 04.08.22. 06.08.22. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

14.

Slavica Pintarić Fric 1945. Hodošan, Čakovečka 13 03.09.22. 05.09.22. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

15.

Franjo Kolarić - 1943. Hodošan, B. Radića 17 02.10.22. 04.10.22. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

16.

Nenad Juras - 1968. Düsseldorf  Melchthalweg 1 18.10.22. 29.10.22. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

17.

Katarina Blagus Sabol 1943. Hodošan, Glavna 81 11.11.22. 13.11.22. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

18.

               

19.

               

 

 

Sprovod drugih pokojnika na našim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

               

2.

               
3.                
4.                 
5.                

 

Sprovod naših župljana na drugim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

               

2.

               
3.                
4.                 
5.