Sprovodi pokojnih vjernica/ka godine 2022.

 

Mirko Blažeka, rođen 1965. godine, Čehovec, Grabe 9, umro 13.08.22., sprovod 14.08.22. u 14,00 sati na Župnom groblju

 

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Župnom groblju:

 

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Matija Furdi - 1953. Sveti Juraj u Trnju 23 04.01.22. 05.01.22. 14,00 Župno groblje

2.

Agata Barić Zagorec 1931. D. Hrašćan 55 10.01.22., 11.01.22. 14,00 Župno groblje

3.

Dragutin Špilek - 1937. Turčišće 35 30.01.22. 31.01.22. 14,00 Župno groblje

4.

Marija Tomašek Treska 1929. Palinovec 140 05.02.22. 08.02.22. 14,00 Župno groblje

5.

Ana Malek Tomašek 1954. Palinovec 140 18.02.22. 19.02.22. 14,00 Župno groblje
6. Franciska Kolar Mikulić 1940.  Sveti Juraj u Trnju 89 19.02.22. 22.02.22. 12,30 Župno groblje
7. Željko Bengez - 1970. Čehovec, Glavna 106 04.03.22. 07.03.22. 14,00 Župno groblje
8. Matija Zelenić - 1944. Palinovec 112 12.03.22. 13.03.22. 14,00 Župno groblje
9. Agneza Čonka Vagaj 1942. D. Pustakovec 109 19.03.22. 20.03.22. 14,00 Župno groblje
10. Kata Ilijaš Gregoran 1935. Čehovec 107 30.03.22. 01.04.22. 14,00 Župno groblje
11. Haseda Mikloška Skenderović 1963. Donji Hrašćan 59 02.04.22. 09.04.22. 14,00 Župno groblje
12. Roza Furdi Hajdarović 1935. Turčišće 3 11.04.22., 12.04.22. 15,00 Župno groblje
13. Draga Zrna Vlahek 1957. Turčišće 186 02.05.22. 04.05.22. 15,00 Župno groblje
14. Marija Blažeka Bengez 1936. Čehovec, Glavna 58 09.05.22., 11.05.22. 14,30 Župno groblje
15. Vladimir Kivač 1958. Čehovec, Vrtna 23 14.05.22. 16.05.22. 15,00 Župno groblje
16. Zlatko Horvat - 1963. Palinovec 76 19.05.22. 21.05.22. 15,00 Župno groblje
17. Jelena Vincek Đebi 1931. D. Pustakovec 71 09.06.22. 11.06.22. 14,30 Župno groblje
18. Katarina Žvorc Lepen 1942. Turčišće 164 11.06.22 13.06.22. 15,00 Župno groblje
19. Terezija Beti Purić 1946. Čehovec, Glavna 141 02.07.22. 04.07.22. 15,00 Župno groblje
20. Franjo Glavina - 1935. Čehovec, Glavna 111 10.07.22. 12.07.22. 15,00 Župno groblje
21. Anica Blažinčić Blažinčić 1954. Palinovec 79 01.08.22., 02.08.22. 14,30 Župno groblje
22. Jelena Kuhanec Sačer 1937. Čehovec, Glavna 53 10.08.22. 12.08.22. 15,00 Župno groblje
23. Đuro Vidović - 1945. Donji Hrašćan 53 11.08.22. 13.08.22. 15,00 Župno groblje
24.                
                 

 

Umrli i kršćanski pokopani ove godine na Mjesnom groblju Hodošan:

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen

/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

Vladimir Purić - 1934. Hodošan, P. Boraca 16 07.01.22. 09.01.22. 13,00 Mjesno groblje Hodošan

2.

Ana Purić Purić 1942. Hodošan, B. Radića 25 09.01.22. 10.01.22. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

3.

Agneza Tišljarić Smolek 1927. Hodošan, B. Radića 76 20.02.22. 21.02.22. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

4.

Roza Blagus Krznar 1919. Hodošan, Glavna 79 02.03.22. 03.03.22. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

5.

Josip Vagaj - 1957 Hodošan, Glavna 64 08.04.22. 10.04.22. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

6.

Ivan Špoljar - 1936. Hodošan, Zlatoljska 7 11.04.22. 12.04.22. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

7.

Josip Jurmić - 1934. Hodošan, P. Boraca 46 07.05.22. 08.05.22. 14,00 Mjesno groblje Hodošan

8.

Katica Nikolova Pintarić 1961. Hodošan, Vinogradska 6 10.05.22. 12.05.22. 13,30 Mjesno groblje Hodošan

9.

Antun Novak - 1940. Hodošan, Glavna 41 15.05.22. 17.05.22. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

10.

Marija Blagus Sabol 1932. Hodošan, Braće Radića 62 27.06.22. 29.06.22. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

11.

Ana Bukovina Purić 1940. Hodošan, Glavna 24 23.07.22. 25.07.22. 15,00 Mjesno groblje Hodošan

12.

Marija Bezjak Pandur 1938. Hodošan, Zlatoljska 24 01.08.22. 03.08.22. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

13.

Slavica Vagaj Pandur 1938. Hodošan, Glavna 64 04.08.22. 06.08.22. 14,30 Mjesno groblje Hodošan

14.

               

15.

               

 

Sprovod drugih pokojnika na našim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

               

2.

               
3.                
4.                 
5.                

 

Sprovod naših župljana na drugim grobljima

 

Ime i prezime

Djevojačko prezime

Rođen/a

Adresa

Datum smrti

Datum sprovoda

Sat

Groblje

1.

               

2.

               
3.                
4.                 
5.