Raspored zaručničkih tečajeva u 2021. godini

 

 

Raspored zaručničkih tečajeva u 2021. godini

11., 12., 13. i 14. siječnja 19-21 sati Varaždin - Biskupijska dvorana
18., 19., 20. i 21. siječnja 19-21 sati Čakovec - Katolički dom
25., 26., 27. i 28. siječnja 19-21 sati Koprivnica - Pastoralni centar Bl. A. Stepinca

05., 06., 12. i 13. veljače 19-21 sati Varaždin - Biskupijska dvorana
22., 23., 24. i 25. veljače 19-21 sati Prelog - Župna dvorana

01., 02., 03. i 04. ožujka 19-21 sati Đurđevac - Župna dvorana
08., 09., 10. i 11. ožujka 19-21 sati Čakovec - Katolički dom
15., 16., 17. i 18. ožujka 19-21 sati Varaždin - Biskupijska dvorana

19., 20., 21. i 22. travnja 19-21 sati Varaždin - Biskupijska dvorana

03., 04., 05. i 06. svibnja 19-21 sati Čakovec - Katolički dom
17., 18., 19. i 20. svibnja 19-21 sati Koprivnica - Pastoralni centar Bl. A. Stepinca
24., 25., 26. i 27. svibnja 19-21 sati Varaždin - Biskupijska dvorana

07., 08., 09. i 10. lipnja 19-21 sati Prelog - Župna dvorana
14., 15., 16., i 17. lipnja 19-21 sati Đurđevac - Župna dvorana
18., 19., 25., i 26. lipnja 19-21 sati Varaždin - Biskupijska dvorana

20., 21., 22. i 23. rujna 19-21 sati Varaždin - Biskupijska dvorana
27., 28., 29. i 30. rujna 19-21 sati Čakovec - Katolički dom

11., 12., 13. i 14. listopada 19-21 sati Koprivnica - Pastoralni centar Bl. A. Stepinca

15., 16., 17. i 18. studenoga 19-21 sati Varaždin - Biskupijska dvorana


Prijaviti se možete on-line:

Na web stranici Biskupije: pod rubrikom Zaručnici/Prijava na tečaj

 

http://obitelj.biskupija-varazdinska.hr/zarucnici/prijava-na-tecaj/211